สสส. จัดเวทีระดับภาค เดินหน้างานอุบัติเหตุ ดึง 5 ภาคีหลัก ร่วม นำร่อง 12 จว. ดัน รร.มัธยม อาชีวะ ต้นแบบ

0
353

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เดินหน้างานอุบัติเหตุดึงสถานศึกษาเข้าร่วม เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดอัตราการเสียชีวิต ผลักดันให้เยาวชนคนเดินเรื่อง ทั้งมัธยม และอาชีวะ

เมื่อวันที่ 25 –  26 กรกฎาคมุ 62 ที่  Rama Gardens Hotel Bangkok สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดเวทีระดับภาคเดินหน้างานอุบัติเหตุ ดึง 5 ภาคีหลัก ได้แก่ ประชาสังคม รัฐ วิชาการ ท้องถิ่น และ เอกชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์หารือแนวทางร่วมกันในการสร้างกระบวนการความปลอดภัยทางถนนโดยขยายผลดึงโรงเรียน และสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วม เพื่อหนุน เสริม ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ลดอัตราการเสียชีวิต  และเอาชนะภัยท้องถนนอย่างยั่งยืน ที่ภาคกลาง+ประจวบคีรีขันธ์ นำร่องโดย 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี กาญจนบุรี ตราด นครปฐม สมุทรปราการ ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ สุวรรณประภา หรือ หมอแมน ผู้บุกเบิกการจัดเวทีระดมจิตใจ ประธานมูลนิธิคนเห็นคน ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Big Move : Road Safety เฟส 2 โดยทางกลุ่มให้ความสำคัญกับอัตราการเสียชีวิต พบว่าผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น โดยการดึงสถาบันการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุจะช่วยขยายผลทำให้การแก้ไขด้านอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพ เด็กวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีพฤติกรรม วินัย การขับขี่ที่ปลอดภัย ร่วมเฝ้าระวังในการขับขี่ปลอดภัย โดยตั้งเป้าการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดไม่ต่ำกว่า 10 สถาบันในแต่ละจังหวัด

สำหรับในส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีตัวแทนหน่อยงานที่เข้าร่วม ในครั้งนี้ประกอบด้วย  สสจ. สป./ ปภ.สป./ ตำรวจ./ สมาคมผู้สื่อข่าว/ แขวงการทาง สป./ ครู / ประชาสังคม / บริษัทกลาง/ ในเวทีได้สรุปการนำชุดความคิดเพื่อเอาไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมอบให้ ดำเนินกิจกรรมการ รณรงค์เพื่อความปลอดภันบนถนนให้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ทดลองตามโครงการ

ส่วนการดำเนินงานคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องจะลงทำสำรวจพื้นที่จริง พร้อมขอความอนุเคราะห์จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าประสงค์