น้องยู้ !นร.บางพลี ไปแล้ว พร้อมสู้

0
216
ตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) 2019 ณ.เมือง Tangerang อินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) 2019 ณ.เมือง Tangerang อินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562

เมื่อ เช้าวันที่ 15 พ.ย. ที่สนามบินดอนเมือง ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปส่งและให้กำลังใจ น้องยู้ ด.ญ.สิริยากร มัคคภิญโญ นักเรียนโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย รวมถึงให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) 2019 ณ.เมือง Tangerang อินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562

ทางด้าน น้องยู้ ด.ญ.สิริยากร มัคคภิญโญ บอกว่า หนูพร้อมคะ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน และประเทศไทย หนูคิดว่าวันนี้เด็กไทยมีความคิด ได้รับการส่งเสริมมากขึ้นจากผู้ใหญ่ ทั้งให้โอกาส ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายคะ ส่วนจะชนะ หรือไม่นั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่การได้ไปและเป็นตัวแทนประเทศไทย.

แต่หนูว่า พวกหนูต้องได้เหรียญชัยกลับมาคะ.!