สมุทรปราการ  4 วัน ตาย  8   เจ็บ 10

0
198
นายปภินวิช ละอองแก้ว   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปรปราการ

 

 

        นายปภินวิช ละอองแก้ว   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปรปราการ เปิดเผยว่า  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ดังนี้

    ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค. 64 (วันที่ 4)

          -เกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง 

          -ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 6 คน 

          -ผู้เสียชีวิต  จำนวน  2 คน 

   ข้อมูลสะสมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 29 – 31 ธ.ค. 63 (สะสม 4 วัน)

          -เกิดอุบัติเหตุจำนวน  13 ครั้ง 

          -ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 10 คน

          -ผู้เสียชีวิต จำนวน 8 คน