วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024

จดหมายเหตุประจำวัน ธ.ค. 0, 0

ประเทศไทย – หุ่นละครเล็ก การแสดงเก่าแก่ของไทย

หุ่นละครเล็กเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ครั้งหนึ่งเกือบหายสาบสูญไปกับกาลเวลา แต่ด้วยความมุ่งมั่นของนักแสดงหุ่นละครเล็กคณะสุดท้าย ทำให้จำนวนคณะแสดงหุ่นละครเล็กค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างช้าๆ และเพราะคลองบางหลวงเป็นพื้นที่เดียวที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงการแสดงนี้ได้  ที่นี่จึงได้รับการจัดให้เป็น Learning Museum เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่ ศราวุธ จันทรวรรณมาน และเพื่อนๆ ร่วมกันจัดแสดงหุ่นละครเล็กฟรีในพื้นที่ตลาดริมคลองบางหลวง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจมีโอกาสสัมผัสศิลปะการแสดงของไทยที่หาชมได้ยากนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับเปิดสอนการแสดงฟรีสำหรับเด็กๆ ในละแวกคลองบางหลวงหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ      วันนี้ เด็กๆ เหล่านั้นบางส่วนได้เติบโตขึ้นพร้อมกับใจรักในการแสดงหุ่นละครเล็ก และจัดตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆ ของตนเอง ภายใต้ชื่อ “กลุ่มวายุบุตร”...

Most Read