วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024

จดหมายเหตุประจำวัน ธ.ค. 0, 0

คาดหวังรมต.ศธ.ของรัฐบาลใหม่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงเป็นความหวังคนอาชีวศึกษาที่จะใด้เห็นการพัฒนาเช่นกัน

คาดหวังรมต.ศธ.ของรัฐบาลใหม่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงเป็นความหวังคนอาชีวศึกษาที่จะใด้เห็นการพัฒนาเช่นกัน คนทั้งประเทศคาดหวังกันว่ารัฐบาลใหม่คงจะได้รัฐมนตรีที่มีความรู้ด้านการศึกษาเป็นพิเศษ รอบรู้ปัญหาการศึกษาที่ผ่านมาและอนาคตจะดำเนินการในทิศทางใด จะนำพาการศึกษาพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทันต่อความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลก ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาคงมีความต้องการเช่นกันคือการได้รมต.ศธ.มีออาชีพไม่ใช่ตั้งคนมาเพื่อเป็นที่ฝึกงานของรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ต้องการมาพัฒนาการศึกษาของคนในประเทศไทยที่อยากให้มีการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาการสร้างคนเพื่ออนาคตมีคุณภาพแข่งขันต่างชาติได้ สร้างความหวังอนาคตที่ดีกับผู้เรียนทุกระดับหรือเรียกว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศทุกสาขาวิชาชีพควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีฯ ที่มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการ นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และคาดหวังว่าพรรคการเมืองที่ได้รับผิดชอบในกระทรวงศึกษาธิการ จะส่งบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์และให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ผลิตกำลังคนเพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพอิสระและเข้าทำงานในสถานประกอบการ ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพอิสระหรือเข้าสู่สถานประกอบการและมีทักษะตรงตามสถานประกอบการซึ่งรวมไปถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี นั่นคือการจัดการเรียนการสอนที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา ยังไม่ได้เดินทางไปสู่เป้าหมายที่ดีหรือยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมของผู้เรียนหรือแม้แต่สถานประกอบการที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้ยอมรับกับการจัดการศึกษาทวิภาคีของอาชีวะเท่าที่ควร โดยที่ผ่านมาสถานประกอบการจะมีความเข้าใจแค่ว่าผู้เรียนหรือนักเรียนของอาชีวะเข้ามาฝึกงานในระยะสั้นๆไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรมากนักกับสถานประกอบการ รวมถึงกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการร่วมจัดการเรียนของสถานประกอบการ ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เข้ามารับผิดชอบจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องของสถานประกอบการกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เอื้อต่อสถานประกอบการจะได้ร่วมมือการจัดการเรียนการสอนของอาชีวะทวิภาคีได้อย่างแท้จริง ประธานค.ร.อ.ท.ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ จะต้องมีกฎหมายรองรับอาชีวะเป็นกรณีพิเศษเพื่อจะให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงการแก้ไขพรบการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551ซึ่งมีการใช้มานานและพบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ จึงจำเป็นต้องได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าวเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพที่แท้จริงโดยขณะนี้สมาชิกเครือข่ายฯ...

ปปช.สมุทรปราการ ลงสอบ  ศูนย์เด็กเล็ก ทต.แหลมฟ้าผ่า พบเสาเข็ม หักไร้คุณภาพ

ปปช.สมุทรปราการ ตรวจการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แหลมฟ้าผ่า หลังโซเชี่ยลตั้งข้อสังเกต  เสาเข็มพัง ทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จ ขณะที่ เทศบาลฯ ชี้แจง เสาที่เห็นไม่ได้มาตรฐาน เทศบาลฯ จึงให้สร้างใหม่แล้ว ก่อนหน้านี้     เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2556  นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผอ.ปปช.ประจำ จ.สมุทรปราการ  พร้อมกำลัง ร่วมกับ ทต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์...

สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี จัด “ทอล์คโชว์รอบพิเศษเพื่อการกุศล” เชิญ อ.จตุพล ชมภูนิช นักทอล์คโชว์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาทอล์คโชว์ในหัวข้อ “สร้างสุขสนุกกับการใช้ชีวิต” ตอน “เพชรบุรีเมืองที่มีแต่ความสุข”

สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี จัด “ทอล์คโชว์รอบพิเศษเพื่อการกุศล” เชิญ อ.จตุพล ชมภูนิช นักทอล์คโชว์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาทอล์คโชว์ในหัวข้อ “สร้างสุขสนุกกับการใช้ชีวิต” ตอน “เพชรบุรีเมืองที่มีแต่ความสุข” เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน (ศูนย์การค้าสาวชาวเพชร) ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์...

SSI จับมือ รฟท. เปิดทดลองเดินขบวนรถพิเศษขนส่ง “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน” 46 ตัน จากสถานีนาผักขวง ประจวบฯ ไปยัง สุพรรณฯ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน สิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการขนส่ง

SSI จับมือ รฟท. เปิดทดลองเดินขบวนรถพิเศษขนส่ง “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน” 46 ตัน จากสถานีนาผักขวง ประจวบฯ ไปยัง สุพรรณฯ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน สิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการขนส่ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่...

กฟผ. รับพระราชทานรางวัล “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 21”

กฟผ. รับพระราชทานรางวัล “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 21” นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับพระราชทานรางวัล “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 21” จัดโดยสมาคม นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม และสิ่งที่ดีต่อประเทศ...

เปตองไทยสุดเจ๋ง! ครองเจ้าเหรียญทองซีเกมส์เป็นสมัยที่ 11 แฟนกีฬาร่วมต้อนรับสุดอบอุ่น

ทัพนักกีฬาเปตองไทยสร้างผลงานสุดประทับใจ ครองเจ้าเหรียญทองซีเกมส์เป็นสมัยที่ 11 หลังคว้า 6 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 32 ท่ามกลางการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นของแฟนกีฬาชาวไทย เมื่อ 14 พ.ค.66 นักกีฬาเปตองไทยเดินทางกลับถึงสนามบินสวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE587 เมื่อเวลา 11.00 น. โดยมีนายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ...

Daily Times​ ​Online​ เตือนภัยออนไลน์ หลอกทำใบขับขี่โดยไม่ต้องสอบและลงทุนทิพย์​

เตือนภัยออนไลน์ หลอกทำใบขับขี่โดยไม่ต้องสอบ และลงทุนทิพย์ เนื่องจากในรอบสัปดาห์ มีข่าวการหลอกลวงทำใบขับขี่โดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่ง และมีคดีออนไลน์ ที่เกิดขึ้นมาก ได้แก่ การหลอกให้ลงทุนในแอปพลิเคชันปลอม Wish Shop สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นห่วงพี่น้องประชาชน ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพดังกล่าว จึงมอบหมายให้ พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. หัวหน้าคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงาน...

Daily Times​ ​Online​ โรงไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพฟันของชุมชน​

โรงไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพฟันของชุมชน วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเชาวน์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2566 โดยมีนายนพพลพันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้...

Most Read