วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกเศรษฐกิจอพวช. ฉลองเปิดตัว “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” แหล่งเรียนรู้วิทย์แห่งใหม่ของภาคเหนือ พร้อมชมเข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้

อพวช. ฉลองเปิดตัว “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” แหล่งเรียนรู้วิทย์แห่งใหม่ของภาคเหนือ พร้อมชมเข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้

อพวช. ฉลองเปิดตัว “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” แหล่งเรียนรู้วิทย์แห่งใหม่ของภาคเหนือ

พร้อมชมเข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ” โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ฯ ภายในงาน NARIT Astro Fest 2021 : มหกรรมดาราศาสตร์ประจำปี 2564 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ในด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเรียนรู้ทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต โดยผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย ฉลองเปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของ อพวช. โดยเปิดให้เข้าชมเข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เข้าชมสามารถมาเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง โดยปัจจุบันเราเปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ที่ คลองห้า ปทุมธานี และล่าสุดกับแหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา” ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการกระจายโอกาสด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่วงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ อพวช. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนขยายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ จึงพัฒนาและเปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้นที่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของประเทศ ในชื่อ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ให้จัดตั้ง“จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่”  ซึ่งเป็นโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ”

สำหรับ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” ถือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด Explore , Enjoy and Inspire โดยให้ผู้ชมเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ พัฒนาทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 เปิดโลกอาชีพแห่งอนาคต The Career of the Future

มาร่วมค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินออนไลน์ เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะของตน ค้นพบอาชีพ ทั้งอาชีพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและอาชีพแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายความสนใจ และเป็นข้อมูลด้านอาชีพที่น่าสนใจ

โซนที่ 2 เปิดโลกทางการแพทย์ Open The Biomedical World

มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่จะมารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตด้านการแพทย์ เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศ อาทิ นักคิดค้นและพัฒนายาจากสมุนไพร , นักคิดค้นและพัฒนาวัคซีน และวิศวกรชีวการแพทย์

โซนที่ 3 ฐานปฏิบัติการภัยพิบัติ Disaster operating Base

เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลก และประเทศไทยโดยเฉพาะที่ภาคเหนือ ที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ และเราจึงต้องการความช่วยเหลือจากนักสู้จากหลากหลายวิชาชีพ  อาทิ  นักภูมิอากาศวิทยา ,ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ และนักภูมิสารสนเทศ

โซนที่ 4 การบินและอวกาศ Aviation and Aerospace technology

มาเรียนรู้ไปกับการบินและอวกาศที่เป็นดังความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ และพบกับอาชีพที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก อาทิ วิศวกรการบินและอวกาศ , นักดาราศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

         และโซนที่ 5 Activity สนุกกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก

– กิจกรรม Inspire Lab พบกับการทดลองที่ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

กิจกรรม Innovation Space พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง เน้นการแก้ปัญหาตามที่โจทย์กำหนด เรียนรู้จากการลงมือทำเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ พร้อมผ่านกระบวนการทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เชื่อมโยงกับอาชีพวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติม “โดย อพวช. หวังว่าแหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับเยาวชนในภูมิภาคของภาคเหนือเปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งเป็นสถานที่ที่จะสร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุก ๆ คนในครอบครัวในการได้เล่น เรียนรู้ และได้ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดี”

พิเศษสุด! สำหรับในช่วงฉลองการเปิดตัว อพวช.เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันศุกร์  09.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai และติดต่อสอบถามและจองเข้าชมได้ที่ โทร. 093 7458550 และ 02 577 9999 ต่อ 2122-23”

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ