เปิดศูนย์ ดูแลครู บุคลากร ทางการศึกษา ผู้สูงวัย จังหวัดสมุทรปราการ

0
1518


เมื่อวันที่  30 พ.ค .62 ที่ผ่านมา นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสมุทรปรปาการ เป็นประธาน เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงวัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ชีวิตภายหลังจากที่เกษียณอายุราชการ ได้หมดภารกิจหน้าที่ประจำไปเป็นที่เรียบร้อย อีกหลายท่านยังต้องดำเนินชีวิต ทำภารกิจต่อไป เพื่อช่วยเหลือสังคม แต่ปัญหาเมื่อถึงวัยหนึ่ง วันหนึ่งร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ อ่อนแอลง

องค์กรที่ดูแลมาแต่ต้นก่อนวัยเกษียณก็ดูแลไป แต่เมื่อถึงเวลาหมดภารกิจตามอายุไข ยังมีองค์กรที่คอยดูแลกันไปตลอดชีวิต นั้นคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( สกสค. )

สกสค. จึงเป็นจุดศูนย์รวมสมาชิก ที่มาจาก ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นหลัก  เป็นจุดศูนย์กลางรวมสมาชิก ภายหลังเกษียณ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคุณค่าตนเองและสังคม  เป็นความภาคภูมิใจหลังวัยเกษียณที่สามารถนำความรู้เคยได้ปฏิบัติมาทั้งชีวิตไปต่อยอด เป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและสังคม

การเปิด  “ ศูนย์ช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ ” ได้เกิดขึ้น โดยใช้พื้นที่ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ๑  เป็นการชั่วคราว มีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้จำนวนมาก โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากสำนักงาน สกสค. สมุทรปราการ เพื่อจัดสร้างสำนักงาน สำหรับสมาชิกได้ร่วมการทำกิจกรรม และหลังจากนี้คงต้องหาสถานที่  อันเหมาะสมเพื่อเป็นสำนักงานศูนย์ฯ ต่อไป

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง