ตลาดสินค้า ราคาประหยัด 1-2 เมย.64 หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

0
197

              เชิญ ช้อป ชิม ซื้อ สินค้าในงาน “ตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด (New Normal)สมุทรปราการ”

                 จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้า ตามโครงการตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกร ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

                    สินค้าภายในงานฯ มีให้เลือกหลากหลายชนิด มีทั้งสินค้าจากโรงงาน โดยผู้ผลิตมาร่วมจำหน่ายโดยตรง  สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  สินค้า OTOP ระดับติดดาว และสินค้าชุมชน รวมกว่า 136 บูท ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ประเภทสมุนไพร และที่ไม่ควรพลาดช่วงนาทีทอง จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ราคาต่ำกว่าทุน 20-40%  เตรียมพบกันในงาน “ตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ