อพวช. ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฯ จัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” จ.สุรินทร์

0
1027

อพวช. ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฯ จัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” จ.สุรินทร์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” จ.สุรินทร์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชน ในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนใน จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานคาราวานฯ ดังกล่าว โดยมี นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 อพวช. กล่าวรายงาน และคุณศิริรัตน์ พละไกร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.สุรินทร์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ งานคาราวานฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.สุรินทร์