อพวช. ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฯ จัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” จ.ปราจีนบุรี

0
80

อพวช. ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฯ จัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” จ.ปราจีนบุรี


8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” จ.ปราจีนบุรี เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน โดยได้รับเกียรติจากนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ ดังกล่าว โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวรายงาน และนายสุเทพ ศิริ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งงานฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.ปราจีนบุรี