11 ล้าน ตาข่ายคลุมหิน  ส่อ..แพงเกินจริง 

0
1939

 

เครือข่ายชมรม STRONG จังหวัดพังงา พบเห็นความผิดปกติน่าสงสัยของโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 401 แยกโคกเคียน – เขาศก กม.ที่6+500 LT อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

เลขที่โครงการ  63097343924

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพังงา 

ผู้รับจ้าง บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง 

งบประมาณ 20,889,000 บาท

ลักษณะงานเป็นงานป้องกันหินร่วงจากเชิงลาด ( rockfall protection netting ) ซึ่งดำเนินการปรับพื้นที่และติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันหินร่วงลงบนถนน เมื่อตรวจดูเอกสารโครงการฯพบว่า รายการปริมาณงาน แผงลวดตาข่าย rockfall protection netting กำหนดราคาสูงถึง ตร.ม. ละ 3,800 บาท ถ้ารวมค่าดำเนินการ Factor F จะสูงไปถึง ตร.ม.ละ 4,976 บาท จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2,880 ตร.ม. รวมเป็นเงินเฉพาะรายการค่าแผงลวดตาข่าย 11,345,280 บาท เทียบกับราคาจากโรงงานผลิต รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งอยู่ที่ ตร.ม.ละ 2,000 บาท เป็นอย่างสูง..งานนี้ส่วนต่างค่าลวดตาข่าย อาจไม่ต่ำกว่า 5 ล้าน.. 

นอกจากนี้เมื่อทีมปฏิบัติการชมรมฯ สืบเสาะข้อมูลลงไปพบว่า ปีงบประมาณ 2564 แขวงทางหลวงพังงา ดำเนินโครงการฟื้นฟูทางหลวงฯ ลักษณะดังกล่าวนี้มาทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นตัวเลขงบประมาณ ราว 76 ล้านบาท และของ แขวงทางหลวงภูเก็ต อีก 5 โครงการ รวม 134.8 ล้านบาท

ต้องฝากไปยัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบโดยเร่งด่วน เพราะนอกจากส่อแพงเกินจริงแล้ว การดำเนินการจะต้องได้รับการรับรองจากนักธรณีวิทยาร่วมด้วย ไม่ใช่นึกจะทำที่ไหนก็ทำได้ และทางเครือข่ายชมรม STRONG ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมาณพื้นที่ที่ดำเนินงานจะถูกต้อง เท่ากันกับเอกสารที่ระบุปริมาณงานไว้หรือไม่..

#แพงเกินจริง

#สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

พบเห็นการทุจริตฯ​ สะกิด​ STRONG