อัยการ สคช.จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยแก้ปัญหา – คดีได้  ให้บริการฟรี ไม่มีจ่าย !

0
385
ปฎิวัติ ธนากรรัฐ อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในสถานการณ์ที่ประเทศชาติของเรากำลังมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) อย่างหนักในขณะนี้นั้น สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เผยแพร่ข้อมูลช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตเดือดร้อนโดยได้ให้ข้อมูลแจ้ง ความเดือดร้อนทางกฏหมายเพื่อช่วยเหลือ

 

 @ หากประชาชนท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนต้องการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย, ต้องการจัดทำนิติกรรมสัญญา, ประสงค์ที่จะให้พนักงานอัยการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทกับคู่กรณีทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้, ต้องการให้พนักงานอัยการช่วยเหลือดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิทางศาล

 

 @ได้แก่ การรัองขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก การขอให้ศาลตั้งเป็นผู้ปกครอง การขอรับบุตรบุญธรรม การขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ การขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ, การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, การแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, การขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือการให้บริการในฐานะที่เป็นผู้บริโภค หรือเป็นผู้มีฐานะยากจนได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 

@ หากต้องการให้พนักงานอัยการจัดทนายความอาสาช่วยเหลือด้านคดีต่างๆให้ ท่านสามารถติดต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯได้ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด 76 จังหวัด กับสาขาอีก 36 อำเภอ รวม 112 สำนักงาน โดยประชาชนไม่ต้องออกนอกบ้านเดินทางไปที่สำนักงานอัยการ แต่ท่านสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของแต่ละสำนักงานแต่ละภาคที่ประชาชนนั้นอยู่ในพื้นที่นั้น 

 

@ โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ดังนี้ 1) ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-341588 (สคช.นครศรีธรรมราช), 075-773349 (สาขาทุ่งสง), 075-845328 (สาขาปากพนัง) 2) โทรศัพท์มือถืออัยการจังหวัด 062-5988913, 3) ทาง email : Nakhonsi – law aid @ ago.go.th 4) ทาง Facebook ภายใต้ชื่อ “สคช.นครศรีธรรมราช” และ 5) ทาง Line. ด้วยการสแกน QR Code (ตามภาพข้างล่าง) 

 @ “หากประชาชนมีทุกข์ทางกฎหมาย อัยการสคช.สามารถช่วยได้ ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

 @ พวกเราทีมงาน สคชจ.นครศรีธรรมราชพร้อมรับใช้ประชาชนแล้วครับ 🌏🌎🌍

 @ ขอบคุณข้อมูล เพจ  patiwat thanakornrat