คุก 156 เดือน (13 ปี) อดีตนายอำเภอพุนพิน-สุราษฏร์ธานี ออกไปอนุญาตซื้อขายปืนฯโดยมิชอบ..

0
46

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหานายไพศาล หรือรณกร ตรีธัญญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพวก ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล แบบ ป.3 จากโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครอง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมิชอบ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีมูลความผิดทางอาญาตาม ป.อ.มาตรา 157 มาตรา 161,162 (1) (4) และมาตรา 264,265,268 ประกอบมาตรา 91 

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 25 64 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 พิพากษาจำเลยมีความผิดตามมาตรา 157,161,162 (1) (2), 264 วรรคแรก ,265 ,268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก ,265(เดิม), 83

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 แต่ละกระทงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 26 กระทงเป็นจำคุก 26 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง​ ตามมาตรา 78 

คงจำคุก 156 เดือน นับโทษต่อจากคดีหมายเลขแดงที่ อท 27/2563

เบื้องต้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบในกรณีที่อัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

พบเห็นการทุจริตฯ​ สะกิด​ STRONG