บางพลีพัฒน !! รวมนักเรียนสอบได้เต็ม100% ทำถูกหมด รับเหรียญทอง

0
88

   📣รวมนักเรียนได้เต็ม100% คือทำถูกทุกข้อและได้เหรียญทอง🥇🥇

👉🏻ชื่นชมและปรบมือรัวรัว👏👏👏ให้กับเหล่าคนเก่ง👍👍👏👏👉🏻ที่มีความเพียรพยายามค่ะ

👉🏻ขยันหมั่นเพียรฝึกฝน👉🏻มาอย่างสม่ำเสมอ👉🏻ต่อเนื่อง ค่ะ 💖💖👍👍👏👏

👏👏👉🏻การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5  👉🏻เป็นการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดย👉🏻ใช้ข้อสอบ SUKEN (Sugaku Kentei)  👉🏻จากประเทศญี่ปุ่น 

👉🏻โดยมีวัตถุประสงค์👉🏻เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 👉🏻ความสามารถ👉🏻และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์
👉🏻ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย 👉🏻เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 🪙  2564