อนุทิน ! รองนายกและ รมว.สธ. ลงปากน้ำ   ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

0
362

          อนุทิน รองนายกและ รมว.สธ. ลงพื้นที่ปากน้ำ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์  และโรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
           เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 64 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มี นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษา รมต.สธ. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับ 
         สถานที่แรกไปเยี่ยม โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์   เป็นโรงพยาบาลชุมชน มีเตียงรองรับ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 สําหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง จํานวน 16 เตียง ในส่วนโรงพยาบาลบางจากเป็นโรงพยาบาลชุมชน มีเตียงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  สําหรับผู้ป่วย อาการไม่รุนแรง จํานวน 32 เตียง ซึ่งการเดินทางไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดําเนินงานป้องกัน รักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรปราการ
          ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ได้มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดสวมป้องกัน (PPE) , หน้ากากอนามัย , เฟสชิลด์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ด้วย
         นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ได้มาติดตามสถานการณ์โควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีการจัดค้นหาเชิงรุกในโรงงานและชุมชนใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 3,240 ราย เฉพาะวันที่ 10 พฤษภาคม 116 ราย  
          ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการนั้นมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ มีโรงงานกว่า 6,000 แห่ง จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว  มีผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  แรงงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมและหามาตรการทางองค์กร  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี มีการติดตามใช้กลยุทธ์ Double Seal ที่เคยใช้ประสบผลสำเร็จมาแล้วในจังหวัดสมุทรสาคร ยังมีการกักตัวผู้สัมผัสเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด ทั้งในครอบครัวและชุมชน 
          ส่วนภาพรวมสถานการณ์เตียงรองรับในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีเพียงพอสำหรับผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 เตียง ยังไงก็ตามมาตรการควบคุมโรคที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดประชาชนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนคุ้มครองลดอัตราป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิตโดยเร็ว