รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. คุมเข้มมาตรการป้องกัน Covid-19 พร้อมยกระดับเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย

0
571

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. คุมเข้มมาตรการป้องกัน Covid-19 พร้อมยกระดับเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสด อ.ต.ก. กำชับและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในพื้นที่ทั้งหมด โดยยึดตามประกาศของราชการทุกชั่วโมง ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ เพิ่มจุดบริการล้างมือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ และผู้ประกอบการค้า ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือของผู้ประกอบการและผู้ช่วยค้า หากฝ่าฝืนมีมาตรการสั่งหยุดจำหน่าย นอกจากนี้ อ.ต.ก. ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักรและมณฑลทหารบกที่ 11 ดำเนินการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ทั้งอาคารสำนักงาน จุดแจกบัตรทางเข้า – ออก ของเส้นทางการเดินรถ ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดน้ำ อาคารจอดรถ 6 ชั้น และตลาดสด อ.ต.ก. อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้พูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการค้าในตลาด อ.ต.ก. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงได้มอบหมายให้ อ.ต.ก. เร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการค้า โดยเบื้องต้น อ.ต.ก. จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 อย่างทั่วถึง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการตลาดสด อ.ต.ก. ตลาดสดน่าซื้อ ใจกลางกรุง

นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า ตามนโยบาย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้ อ.ต.ก.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 นั้น ยังได้มอบหมายให้ อ.ต.ก. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ล้นตลาด โดยใช้พื้นที่สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นจุดรับซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหา และในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่ผลผลิตลิ้นจี่และลำไยในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีปริมาณมาก อ.ต.ก.ได้เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า อ.ต.ก.ภูมิภาคทุกพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายและระบายผลผลิต โดยให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม และพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้า เปิดรับการสั่งจองผลผลิตแบบ Pre-order เป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ในการนี้ อ.ต.ก.พร้อมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุนด้านการตลาด การซื้อขายสินค้าเกษตร ผ่านโครงการ “อ.ต.ก. Smart Mobile Market” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการนำนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจตลาด อ.ต.ก.เคลื่อนที่ (Smart Mobile Market) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด สอดรับนโยบายโดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ส่งเสริมสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่สากล คัดสรรผลไม้ตามฤดูกาลจากตลาด อ.ต.ก. ส่งตรงถึงผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “อ.ต.ก. EveryThing’s Good” ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าภายในตลาด อ.ต.ก. เปรียบเสมือนผู้บริโภคมาเดินจับจ่ายที่ตลาด อ.ต.ก. ด้วยตนเอง ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน คิดค่าบริการตามระยะทางจากตลาดน้ำ อ.ต.ก.ในราคาที่เหมาะสม ท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @EVTG หรือ เพจ EVTG : EVeryThing’s Good