จัดระเบียบตลาดสด อ.ต.ก. วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นี้ พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ

0
615

จัดระเบียบตลาดสด อ.ต.ก. วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นี้ พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ

จากกรณีที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ดำเนินการปิดตลาดเฉพาะบริเวณโซนตลาดสด อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2564 ตามคำสั่งของสำนักงานเขตจตุจักรนั้น อ.ต.ก. ได้เร่งดำเนินการจัดระเบียบตลาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสทั่วทุกพื้นที่ และล้างตลาด ทำความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้า ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย ดักไขมัน ฯลฯ เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาล มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ โดย ตลาดสด อ.ต.ก. พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นี้ และตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ทั้งหมดอีกครั้ง

นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงเดือนมกราคม 2563 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาด ยึดตามประกาศของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด ประกอบกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ภายในตลาดสด และพื้นที่ภายในทั้งหมด โดย อ.ต.ก.ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร กำชับให้ผู้ประกอบการ/ผู้ช่วยค้า/เกษตรกร สวมหน้ากากให้มิดชิด สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม สวมถุงมือดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน ลดจำนวนผู้ค้าเพื่อป้องกันความแออัด และได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ทั้งหมดของ อ.ต.ก. ทุกๆ 5 วัน ทำความสะอาดบัตรจอดรถ ทางเข้า-ออก ทุกครั้งที่มีการสัมผัส ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จุดบริการล้างมือภายในตลาด และเนื่องจากการแพร่ระบาดมีความรุนแรงขึ้นจนกรุงเทพมหานครกลายเป็นพื้นที่สีแดง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อ.ต.ก.จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข 17 เปิดจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสฯ ภายในสัปดาห์นี้ ให้แก่ผู้ประกอบการค้า แรงงานต่างด้าว และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตลอดระยะเวลาในสถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ทำงานกันอย่างหนักและเต็มที่ ซึ่งผู้ประกอบการค้าทุกร้านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมาตลอด เพื่อช่วยกันรักษามาตรฐานของตลาดสดน่าซื้อ และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ โดยหวังว่า อ.ต.ก.จะ เป็นตลาดใจกลางกรุงที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกท่าน และขอขอบคุณผู้มาใช้บริการที่เชื่อมั่นในมาตรการป้องกัน โดย อ.ต.ก.ยังเปิดให้บริการตามปกติ และดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย