อาชีวะ มีนบุรี เปิดศูนย์พักคอย ศุกร์ 30 ก.ค.นี้รับผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว

0
937

 

“จิตอาสาพระราชทาน” รวมใจ ประสาน องค์กรอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ภาครัฐและเอกชน   เปิดศูนย์พักคอย  สนองพระบรมราโชบาย ด้านจิตอาสา ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ พร้อมด้วยครูและบุคลากรวิทยาลัย นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนวเวช  และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพื่อรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่มีนบุรีและประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว และเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ 

      ศูนย์พักคอย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ดำเนินงานในนามของ “จิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งประสานงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านจิตอาสาและใช้ทรัพยากรของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีจำนวนผู้ป่วยรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นสถานที่พักคอย และเป็นโรงพยาบาลสนาม

      การดำเนินงานของศูนย์พักคอย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากจิตอาสาชุมชน และผู้มีจิตเมตตาหลายท่าน เช่น นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายทินกร ปลอดภัย นายกสโมสรกีฬามีนบุรี, มูลนิธิบุณยะจินดา (เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว), พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นายชาญวิทย์ วิภูศิริ สส.กทม.เขต 15 พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งที่ร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานในครั้งนี้

      ศูนย์พักคอย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้จำนวน 140 เตียง โดยกำหนดเริ่มเปิดรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้เป็นต้นไป