อีกแล้วครับท่าน ! อาชีวะขยันจริง สุเทพ! สั่งทุกอาชีวะ เปิดอบรมทักษะนักเรียน on site แบบไม่คิดกลัวตาย งบเหลือหรือต้องการอะไร ? 

0
1959

 

สุเทพ!  สั่งเปิดประชุมออนไลน์ ประธานอาชีวจังหวัด ให้ดำเนินการเปิดอบรมทักษะนักเรียนแบบ on site ขณะที่ผู้บริหารวิทยาลัย หวาดหวั่น ห่วงเป็นคลัสเตอร์ใหม่โควิด เพราะต้องเปิดห้องปฏิบัติการจริง ทั้งที่การเรียน สอนอยู่ในระบบ ออนไลน์    

 

       เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64  นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุม ZOOM มอบนโยบายให้ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด จัดโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ หรือ CEC.จากที่ประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สถานศึกษาต้องติดตามและเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ได้รับข้อมูลที่สร้างความไม่สบายใจ

       ทางเครือข่ายคนรักษ์อาชีวะจึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการในช่วงนี้ และให้ สอศ.ต้องคำนึงถึงผู้ปฎิบัติงานในสถานศึกษาด้วย โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกอบรมอาชีพในสถานประกอบการ  

       นายสุเทพ เลขาธิการฯ  ได้มอบหมายในที่ประชุมให้ดำเนินการอบรมทักษะอาชีพนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นแบบ on site  ในช่วงนี้ ขณะสถานการณ์ของโควิดกำลังแพร่ระบาดรุนแรง ตาย กว่า 100 คน ทุกวัน  และอยู่ในช่วงที่ทางรัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ขณะที่ ศธ.มอบหมายให้ครู บุคลากรจัดการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้น  

       โครงการฝึกทักษะอาชีพ จะมีปัญหามาก เพราะการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการฝึกปฏิบัติจริงผู้เข้าอบรมต้องอยู่ปฎิบัติร่วมกันจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถทำได้ในช่วงสถานการณ์โควิคนี้ สถานศึกษาเองก็อยู่ในช่วงที่ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และทำงานแบบ WFH.อยู่ ทั้งระยะเวลาก็กระชั้นชิด แต่สอศ.เพิ่งมาสั่งการให้เร่งดำเนินการในที่ประชุมวันนี้ 11 ส.ค. ยังขัดแย้งกับประกาศของสอศ. ที่ออกคำสั่งเอง แจ้งให้สถานศึกษาถือปฎิบัติทำงานแบบ On line 100% และสั่งให้สถานศึกษาเร่งปิดงบประมาณ ปี 2564 ให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้อีกด้วย 

       จากที่ประชุมประธานอาชีวจังหวัดครั้งนี้  สอศ.แจ้งว่าจะมีการจัดสรรเงินให้ในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดหรือ อศจ. จังหวัดละหนึ่งแสนบาท  ในส่วนของสถานศึกษาให้แต่ละแห่งบูรณาการจัดหางบประมาณเอง ซึ่งในความเป็นจริงสถานศึกษาก็ไม่มีงบประมาณที่จะใช้จ่ายติดลบอยู่แล้ว อีกทั้งไม่ได้จัดทำแผน ไม่ได้ตั้งโครงการวางแผนงบประมาณไว้ล่วงหน้า 

       แต่นายสุเทพ ได้สั่งให้สถานศึกษา บูรณาการหางบประมาณที่มีอยู่ จัดทำเป็นโครงการในช่วงนี้ซึ่งเป็นการวางแผนไม่ถูกต้อง ถ้า สอศ.มีงบประมาณ  ทางเครือข่ายคนรักอาชีวะ เสนอแนะควรเอางบประมาณไปช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องของโควิดให้กับสถานศึกษาก่อนเป็นลำดัยแรกจะดีกว่ามาทำโครงการฯ 

       ในสถานการณ์วิกฤติโควิด เช่นนี้น่าจะเลื่อนไปก่อน ซึ่งจะสอดรับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการช่วยเหลือสถานศึกษา  เพราะตั้งแต่เกิดปัญหาโควิด รอบแรก สอศ.ไม่เคยจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาแก้ปัญหาโควิดเลยแม้แต่บาทเดียว  และหาก สอศ.ยังดื้อแพ่งสั่งให้สถานศึกษาเดินหน้าทำต่อ ปัญหาคงย้อนกลับมาที่ สอศ.แน่นอน 

       และสถานศึกษา หนีไม่พ้น คงถูกผู้ปกครอง ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ตราหน้าว่าหน่วยงานรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ไม่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉินโดยเคร่งครัด มีแต่สร้างเรื่องเสื่อมเสียมาตลอดในหลายประเด็น 

     เมื่อแม่พิมพ์บิดเบี้ยวเป็นแบบนี้ แล้วจะพัฒนาเยาวชน ให้เป็นผู้พัฒนาชาติ ได้ดีอย่างไร

     ทางเครือข่ายคนรักอาชีวะ  ฝากผู้บริหารระดับสูง สอศ. และรมต.ศธ.ควรพิจารณาทบทวนโครงการฯโดยด่วน ก่อนจะมีปัญหาไปมากกว่านี้ 

       ในช่วงที่ผ่านมา นายสุเทพ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายผิดเพี้ยน ปรับเปลี่ยนบทบาทสถานศึกษาโดยให้วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ จัดการเรียน ปวช.ปวส.และ ป.ตรีได้  แต่ให้วิทยาลัยสารพัด วิทยาลัยการอาชีพ ปรับบทบาท จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น

       มันย้อนแย้งระหว่างคำสั่งหรือนโยบายในอดีตและปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง