ไทย – จีน บันทึกร่วมมือสร้างประวัติสาสตร์ การแพทย์แผนจีน-การแพทย์แผนไทย

0
1163

 

 โควิด-19 สร้างประวัติศาสตร์บันทึกความร่วมมือไทย-จีน ในด้านการแพทย์แผนจีน-การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมพัฒนามิตรภาพดั่งเดิมระหว่างประชาชนจีนและไทย ล่าสุด คณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู สนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 1,500 ชุดให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หวังช่วยประเทศไทยสู้รบกับโรคระบาดในครั้งนี้

พิธีบริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซูและโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (แบบออนไลน์)

 

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังบทกวีของชาวจีนได้กล่าวว่า “ภูน้ำต่างแดน ลมเดือนร่วมฟ้า” ซึ่งหมายถึง โลกอันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหน คนไทยและคนจีนก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน!

ดร.รุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ผู้แทนกงสุลมณฑลกานซูในประเทศไทย และประธานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ในฐานะเป็นผู้ประสานงาน ทำให้การบริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-190) เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนในประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในด้านการแพทย์แผนจีน และพัฒนามิตรภาพดั้งเดิมระหว่างประชาชนจีนและไทย ตามความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กับคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู  และโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซูและคณะบริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-190) เพื่อช่วยประเทศไทยสู้รบกับโรคระบาดในครั้งนี้

สำหรับ พิธีบริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้มีผู้ร่วมงานของทั้งสองประเทศ โดยผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 1. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย  2.นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย  3. นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย   4. นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 4. Mr. Yang Longjun杨陇军 เลขาธิการคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู 5. Mr. Ma Cong 马聪รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศของรัฐบาลมณฑลกานซู 6. Mr. Li Yingdong李应东 เลขาธิการคณะกรรมธิการของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู 7. Mr. Zhang Zhiming 张志明คณบดีโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู 8. Ms. Hu Yan ดร.รุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ผู้แทนกงสุลมณฑลกานซูในประเทศไทยและประธานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง

อย่างไรก็ตาม พิธีบริจาคมี 5 วาระประกอบด้วย

 

วาระที่ 1 Mr. Yang Longjun杨陇军 เลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรคแห่งมณฑลกานซู กล่าวว่า “มณฑลกานซูมีการติดต่อกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และได้ประสบผลสำเร็จดังนี้ ในเดือนมีนาคม 2561 คณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู  ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทถังหมิง กรีนเฮลท์ และในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้มีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ขึ้นจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการของเราได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนจำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาฟรี  โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการวิจัยและรักษามากกว่า 2,000 ราย และให้คำปรึกษามากกว่า 100 ครั้ง  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564”

Mr. Yang Longjun杨陇军   กล่าวต่อว่า  “คณะกรรมาธิการสุขภาพของเราได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามความร่วมมือ  โรงพยาบาลในสังกัดการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยกานซูและโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ได้ลงนามความร่วมมือและมิตรภาพ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทยในด้านการแพทย์แผนจีนต่อไป หวังว่า ยาสมุนไพรจีนสกัดเข้มข้นจากมณฑลกานซู “ตำรับยาสมุนไพรจีนกานซู” จะมีบทบาทในการป้องกันโรคระบาดในระดับโลก และหวังว่าทั้งสองประเทศ จะแบ่งปันข้อสรุปในการป้องกันโรคระบาด ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะโรคระบาดนี้ ปกป้องสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่มนุษยชาติ”

วาระที่ 2 Mr. Zhang Zhiming 张志明คณบดีโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู  แนะนำ “ตำรับยาสมุนไพรจีนสูตรกานซู” กล่าวว่า “หลังจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด 19 ในปี 2563 คณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู ได้จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและรักษาการแพทย์แผนจีน โดยมีผมเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามแผนระดับชาติตามการรักษาทางคลินิก แพทย์แผนจีนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการต่อต้านการแพร่ระบาดในหวู่ฮั่น ในการใช้ยาแผนจีน”

 “ ที่สำคัญ บุคลากรของเราได้สำรวจกลยุทธ์ และสรุปได้ว่า “การป้องกันและการรักษาในระยะแรกจะสามารถรักษาหายได้ในระยะแรก” และสรุปว่ายาหลัก ได้แก่ หวงฉี ตั่งเซิน ตางกุย ต้าหวง ชะเอม  เป็นต้น ใช้ในการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู  โดยมีตำรับยาสมุนไพรจีนกานซู  4 ตำรับ คือ ตำรับเสริมภูมิป้องกันสิ่งก่อโรค ตำรับระบายปอยสลายเสมหะ ตำรับลดความร้อนในปอดระบายชี่ ตำรับบำรุงปอดเสริมม้าม   “ตำรับยาสมุนไพรจีนกานซู”ได้ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ในมณฑลกานซู  สามารถควบคุมอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต  ศาสตราจารย์ Zhong Nanshan ยกย่องและยืนยันและได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางจากสื่อ กล่าวในสุนทรพจน์ในงานมหกรรมการแพทย์แผนจีนของจีน (กานซู) ครั้งที่ 3 ว่า “ยาสมุนไพรจีนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และแนวทางปฏิบัติของกานซูในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน”

วาระที่ 3 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย  กล่าวว่า “พิธีรับบริจาคของวันนี้ เป็นผลจากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซูกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การบริจาคในช่วงโรคระบาดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด”

“สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนระหว่างสองประเทศ ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซูและโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งมหาวิทยาลัยกานซูที่บริจาคตำรับยาสมุนไพรมณฑลกานซู สูตรป้องกัน 1,000 ชุด และสูตรรักษาในอาการไม่รุนแรง 500 ชุดเพื่อช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน และทำการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ  ในช่วงเวลาที่เราปัญหา เราจะเห็นได้ว่าใครคือเพื่อนแท้ของเรา ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู และหวังว่าจะได้รับชัยชนะร่วมกันในการรับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้” 

วาระที่ 4 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน กล่าวว่า “ในนามของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบยาสมุนไพรจีน อันเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู่ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ในครั้งนี้ ดิฉันขอร่วมแสดงความยินดี ที่ทั้งสองฝ่าย สามารถผลักดัน การดำเนินความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนายาแผนโบราณ ซึ่งได้ร่วมลงนามกันมาก่อนหน้านี้”

 “ ทั้งนี้ แม้ว่าความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากร จะหยุดชะงักไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและมณฑลกานซู จะสามารถดำเนินความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันต่อไป เพื่อสืบสานและส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน เป็นที่รู้จัก และยอมรับไปทั่วโลก และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ ดิฉันขอยืนยันว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานยินดีและพร้อม ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคต”

สุดท้ายในวาระที่ 5 พิธีบริจาคจึงได้เริ่มขึ้น โดยคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซูและโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งมหาวิทยาลัยกานซู ร่วมกันบริจาคให้ “ ตำรับยาสมุนไพรจีนกานซู ”  ตำรับป้องกัน 1,000 ชุด  จำนวน 6,000 ซอง ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย  ตำรับรักษาในระยะแรกอาการไม่รุนแรง 500 ชุด 3,000 ซอง โดยผ่านพิธีบริจาคผ่านระบบออนไลน์

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง