เครือข่ายงดเหล้าสมุทรปราการ ร่วมตรวจ Antigen Test Kit หาผู้ป่วยโควิด19

0
624

 

      ปัจจุบัน ท่ามกลางวิกฤติสาธารณสุขในประเทศ ที่นอกจากส่งผลให้จำนวนเตียงไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยแล้ว การตรวจหาเชื้อโควิดที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าถึงได้ยากลำบากยิ่งขึ้น ประชาชนจำนวนมากจึงมีความตื่นตัวในการใช้ชุดตรวจ “Antigen Test Kit” ที่สามารถตรวจเองที่บ้านได้

      ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ตรวจเองที่บ้านได้ แต่ต้องซื้อในร้านจำหน่ายที่ถูกต้อง และเลือกใช้ให้ถูกประเภท ถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

      ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ มิได้นิ่งนอนใจ เข้าช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงในชุมชน บางพื้นที่ ที่พอจะช่วยกันได้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ   นางสาวไพเราะ ไพเราะ แจ่มจักษุ แกนนำ  และคณะทีมงานเครือข่ายงดเหล้า ได้ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบล บางจาก อำพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทำการตรวจหาเชื้อโควิดโดยิธีการ   Antigen Test Kit    พร้อมได้บรรยายให้ความรู้การรัการตัว การอยู่ร่วมกัน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดช่วงโควิดระบาดหนักอย่างนี้ คือทุกคนต้องยอมรับ ปรับสภาพการใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้ได้เพื่อให้ปลอดภัยจากโรค

      การตรวจแบบ Antigen Test Kit สิ่งที่ควรทำความเข้าใจอันดับแรกคือ เป็นการตรวจจากตัวอย่างน้ำลาย ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก   “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) อย.ด้วยจึงจะมีคุณภาพ