สปสช.เขต 6 ร่วม เหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ ผู้ด้อยโอกาส ติดโควิด ที่กักตัวอยู่ที่บ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

0
1415

สปสช.เขต 6 ร่วม เหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ แก่ผู้ด้อยโอกาส ติดโควิด ที่กักตัวอยู่ที่บ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

          เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2564  น.ส.เรวดี  รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ  รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), นายวัชรเดช  เกียรติชานน นายอำเภอพระประแดง  และคณะ ในพื้นที่ ได้แก่ ท้องถิ่นอำเภอพระประแดง, สาธารณสุขอำเภอพระประแดง, เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ, รพ.สต. พร้อมสื่อมวลชนในพื้นที่  ร่วมกันเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่กักตัวอยู่บ้าน(Home Isolation)ในพื้นที่ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง  ได้แก่ น.ส.ปิยะนุช  พิทักษ์ ต.ตลาด, นางบุญช่วย  น้อยคุ้ม ต.ตลาด, นายเสมอ  เทียนกุล ต.ทรงคนอง, นางทองใบ  จำรัสศรี ต.ทรงคนอง, นายเจือ  บัวเทศ ต.ทรงคนอง

         ในวันเดียวกันได้แบ่งคณะเจ้าหน้าที่จาก สปสช.เขต 6 ระยอง,อีกส่วนหนึ่ง นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ,สาธารณสุขอำเภอเมือง สสอ. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ออกไปมอบถุงยังชีพพระราชทานพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ  

         พื้นที่อำเภอพระสมุทรเดีย์ นายธีระพันธ์  ลิมป์พูน ผอ.สำนักกลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สปสช.เขต 6  ร่วม นางแพรว วงษ์จอม เหล่ากาชาดอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ  นายมานพ เข็มเล็ก ปลัดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายสำราญ ราษฏร์นิยม สาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์  นายณรงค์ สุกใส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ 2/61  นายประสิทธิ์  แหลมไพศาล รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า  นายเสรี  ทองคำ ผอ.รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย  นางวรรณา  สุกใส ผอ.รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า  นางลักขณา ภู่แจ้ง ผอ.รพ.สต.นาเกลือ  น.ส.รุจิรา แก่นจำปา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จิตอาสา 904

          นำถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 40 ถุง ไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาเกลือ มอบให้กับ น.ส.จินดา  ปานมาก, นางกิม  สมบูรณะสาคร, น.ส.ชนิญญา  ดาราดาษ ตำบลแหลมฟ้าผ่า มองให้ น.ส.วารินทร์  เกิดผล, นายประคอง  จันทนะโสตถ์, นายบุญเกิด  อยู่เจริญ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถูกกักตัวอยู่บ้านและเป็นผู้มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุและเด็กเป็นจำนวนมาก ทำให้ถุงยังชีพพระราชทานที่ได้รับจากมูลนิธิฯ ได้ใช้ประโยชน์และจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างมาก สร้างความซาบซึ้งและปลื้มใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยประชาชน

         ทั้งนี้ ถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) มีสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับออกซิเจน ปรอทวัดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล บะหมี่สำเร็จรูป ยาสีฟัน ชุดของใช้ส่วนตัว เช่น    เจลอาบน้ำ น้ำยาสระผม ซึ่งเป็นสิ่งของที่ผู้ป่วยต้องใช้ในระหว่างกักตัวที่บ้าน