สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเลื่อนการจัดงานสารทเดือนสิบ ปี 64 

0
3656

ด้วยสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอประกาศเลื่อนการจัดงานสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564 

         ด้วยสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผศ.ดร.ประวิทย์ ใจห้าว ประธานจัดงานสารทเดือนสิบปี2564 ขอประกาศเลื่อนการจัดงานสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564 ที่กำหนดการจัดงานไว้ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค cocid-19 ในประเทศไทยพบปัญหามีการติดเชื้อโรค covid-19ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้สมาคมฯไม่สามารถจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒธรรมงานสารทเดือนสิบในปีนี้ได้ 

          ผม ผศ.ดร.ประวิทย์ ใจห้าว ในฐานะประธานจัดงานปีนี้ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนจนกว่าการแพร่ระบาดของโรคนี้จะหมดไป  ผมขอขอบคุณทีมงานสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ,ทีมงานสมาคมชาวนครศรีธรรมราช และ ทีมงานจากสมาคมชาวใต้,ทีมชมรมชาวใต้จากจังหวัดและพื้นที่ต่างๆที่ได้จัดเตรียมทีมงานสนับสนุนกันไว้แล้ว                    ทั้งนี้ขอเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน   และขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ได้จัดเตรียมสินค้ามาเพื่อเตรียมจำหน่ายในงานสารทเดือนสิบ และหากเหตุการณ์จากโรค covid-19ดีขึ้นหรือหมดไปสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ จะติดต่อประสานแจ้งข่าวให้ทราบต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/ขอแสดงความนับถือ/พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ/นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์

         ผศ.ดร.ประวิทย์ ใจห้าว  ประธานจัดงาน  / รศ.ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศประชาสัมพันธ์และผู้แจ้งข่าว/ โทรศัพท์ 062 853 9645