สปสช.แจกชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด รับได้ที่คลินิก-ร้านขายยา

0
141

สปสช. พร้อมกระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่มแจกใน กทม.-พื้นที่สีแดงก่อน ขอรับได้ผ่านผู้นำชุมชน-หน่วยบริการ-ร้านขายยา 

          นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้นผ่านหน่วยบริการ (รพ., รพ.สต, คลินิกเอกชน ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ตรวจโควิดด้วยตนเอง เพื่อป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาดโควิด-19 แจกคนละ 2 ชิ้น 

           ในเบื้องต้นจะกำหนดให้กระจายในพื้นที่สีแดงก่อน โดยกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัด และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป ผ่านหน่วยบริการและร้านยา ดีเดย์ 16 ก.ย.2564 เป็นต้นไป