กัมพูชาสร้างสนามบินทำเกษตรกรถูกกีดกัน ให้ค่าเวรคืนต่ำ

0
94

 

     เกษตรกรในจังหวัดกันดาล ภาคใต้ของกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน มีมูลค่ารวมประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ 
 

 

   การสร้างสนามบินแห่งนี้นำไปสู่การยึดที่ดินของชาวบ้านในหมู่บ้านกำปงตาลอง ขณะที่ต้องพึ่งพาการปลูกข้าวเป็น อาชีพหลัก ทำให้ชาวบ้านมากกว่า 300 ครอบครัวในหมู่บ้านนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับค่าชดเชยที่รัฐจัดหาโดย Cambodia Overseas Investment Corporation (OCIC) และสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐด้านการบินพลเรือน ทำให้ไม่คุ้มค่ากับราคาที่ดินที่เสียไป
     ชาวบ้านประมาณ 30 คน ที่ได้เข้าร่วมการประท้วงโดนจับกุมจากการเรียกร้องต่อต้านการเวนคืนที่ดินในครั้งนี้
     สนามบินตาคเมา เป็นสนามบินแห่งที่สองที่จีนพยายามจะลงทุนหลังจากสนามบินและรีสอร์ตดาราสาคูอันเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันไม่จบ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ โดยสนามบินแห่งใหม่จะครอบคลุมพื้นที่กว่า 700 เฮกตาร์และจะมีการรองรับผู้โดยสารได้  27 ล้านคน ภายในปี 2573 สนามบินแห่งนี้คาดว่าหวังว่าจะสร้างเสร็จภายในสิ้นปี 2565 และเปิดดำเนินการต้อนรับเที่ยวบินแรกในปีถัดไป

ข้อมูลภาพ A 24 News