กองทัพเรือจัดเรือผลักดันน้ำเร่งดันน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล

0
59
       เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณปลายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง  อ.พระประแดง จ.สมุทรปรายการ กองทัพเรือจากกรมอู่ทหารเรือสังกัดป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ ได้จัดชุดเฉพาะกิจนำเรือแรงดันต่ำจำนวน 12 ลำ  มาสนับสนุนการปฏิบัติงานผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยเร็ว 
        การผลัดดันจะดำเนินการในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดระดับ โดยกองทัพเรือร่วมกับกรมชลประทานจะเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และกองทัพเรือจะเดินเครื่องเรือทั้ง 12 ลำ โดยการเดินเครื่อง 10 ชั่วโมง สามารถผลักดันน้ำออกสู่ทะเลได้รวม 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร/ต่อวัน และยังเป็นการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยน้ำไปไม่ต้องไหลอ้อมผ่านกระเพาะหมู ซึ่งช่วยย่นระยะทางการไหลของน้ำได้ถึงระยะทาง 18 กิโลเมตร

 

 

ภาพข่าว Morning News