อบต.คลองด่าน เปิดรับ นายก สมาชิก วันแรกคึกคัก 2 ทีมลงแข่ง

0
111

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน สมุทรปราการ เปิดรับสมัคร ผู้รับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านวันแรก  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

       

 

หลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศให้ มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนั้น  ในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร  ซึ่งพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน  ได้มีผู้เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านอย่างคึกคัก

โดยผู้สมัครส่วนใหญ่เดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา 07:30 น วันที่ 11 ต.ค. 64  โดยทาง นาย ภูวนาท  จันทวงศ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน  ในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน  ได้มีการชี้แจงให้คำแนะนำกับผู้ที่เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้  จากนั้นเวลา 8:30 น ตรง ได้เชิญผู้สมัครทั้งหมดขึ้นห้องประชุมชั้น 2 เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อแนะนำและมีการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  

 

โดยมีพันตำรวจเอกรักศักดิ์   เมฆจินดา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองด่าน    เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน  ในเบื้องต้นทางคณะกรรมการได้ให้ตัวแทนผู้สมัครทั้งสองฝ่าย  ตรวจเช็คอุปกรณ์ และจับหมายเลขลำดับ ที่จะจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกครั้งหนึ่ง   โดยนายสัมฤทธิ์  จันทร หนึ่งในผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน   ได้จับฉลากเป็นคนแรก  และนายอรัญ  อยู่คง   อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน   ได้จับเป็นคนที่ 2  ซึ่งการสอนในครั้งนี้ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน หมายเลข 1 คือ นายสัมฤทธิ์ จันทร  และหมายเลข 2 นายอรัญ อยู่คง   นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านแบบอิสระ 1 ราย และกลุ่มก้าวไกล จำนวน 2 ราย

อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านได้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 8:30 น ถึง 16:30 น โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  หากผู้ใดมีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งกรุณาเตรียมเอกสารให้ครบและสามารถเดินทางไปสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าว