สรุปน้ำท่วม อยุธยา เบื้องต้น 12 อำเภอ , 136 ตำบล  , 808 หมู่บ้าน

0
333

อยุธยา สรุปน้ำท่วมเบื้องต้น 12 อำเภอ , 136 ตำบล  , 808 หมู่บ้าน ,  54,310 ครัวเรือน  ( อ้างอิงข้อมูล วันที่ 15 ตุลาคม 2564 )

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้สรุปข้อมูลผลกระทบน้ำท่วมล่าสุด ณ  ข้อมูลอ้างอิง วันที่ 15 ตุลาคม 64 ว่ามีพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำ และส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ถูกน้ำท่วมรวม 12 อำเภอ

ประกอบด้วย  อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน มหาราช บางซ้าย และอำเภอภาชี 

มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 136 ตำบล  , 808 หมู่บ้าน ,  54,310 ครัวเรือน  

รวมทั้ง มีวัดและมัสยิดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 132 วัด  , 11 มัสยิด  และ 1 โบสถ์ 

ขณะนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประสานหน่วยงานภาครัฐ  ท้องถิ่น และภาคเอกชน  ส่งความช่วยเหลือ  นำถุงยังชีพ  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวน 36,444 ครัวเรือน

 

ภาพข่าว/ทัน อยุธยา