“ น้องน้ำ-กลับมาทำไม “

0
133

กรมชล ฯ เตือนระดับน้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นระลอกใหม่ขณะที่กรมชล ฯ ยืนยันจะผันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิงเพิ่ม

เวลา 11.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 64 นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ทำให้มีน้ำเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ จ.นครสวรรค์ ในอัตรา 2,700 -2,800 ลบ.ม/.วินาที และ ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง อีก 268 ลบ.ม./วินาที จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด กรมชลประทาน จึงปรับแผนการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ด้วยการเพิ่มการรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกลงแม่น้ำน้อยและฝั่งตะวันออก ปรับเพิ่มการรับน้ำเข้าคลองชัยนาท- ป่าสัก โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ พร้อมหน่วงน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยา

และจะพยายาม ควบคุมการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ไม่เกิน 2,700 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะมีผลทำให้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนของภาคกลาง ทั้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ำน้อย โดยเฉพาะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

พร้อมกันนี้ กรมชลประทานจะระบายน้ำเข้าทุ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนรมแม่น้ำ โดยผันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิง ในพื้นที่รอยต่อ 4 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

ภาพข่าว/ ทัน อยุธยา