ผู้ว่า ปากน้ำนำขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ

0
638

         เมื่อ.วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นายภูมิ พระรักษา รอง ผอ.สพป.สป.เขต1 นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 

         องค์พระสมุทรเจดีย์เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ 

        งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวสมุทรปราการ จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีติดต่อกันมายาว ล่าสุดจัดถึง 12 วัน  เพราะองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสมุทรปราการ 

   

        สำหรับปีนี้เนื่องจากสถานการโควิดระบาด ไม่ได้มีกิจกรรมการกราบไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ งานการแสดงแต่อย่างใด มีเพียงแห่ผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระเจดีย์เท่านั้น