สพป.สมุทรปราการ เขต1 พร้อมเปิดเรียน เกือบครบ  

0
363

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรากาาร เขต1 ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 พบพร้อมเรียน 63 แห่ง ไม่พร้อม 9 จาก 72 โรงเรียน

       เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 64 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา  นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รอง ผอ. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เขต1 และคณะ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย.ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

   

     

        ดร.ภูมิ พระรักษา ได้เปิดเผยว่า ภายหลังที่คณะได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วเสร็จ มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 72 แห่ง มีโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 แบบ On Site จำนวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และมีโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดภาคเรียนแบบ On Site แต่สามารถเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On hand , On demand , On line On Air ได้ จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

       ทั้งนี้ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 อยู่ระหว่างขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ 

       ในส่วนโรงเรียนที่ไม่พร้อมเปิดเรียนนั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่ โดยนายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.ได้สั่งการให้ดำเนินการเปิดเรียนตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันโควิด อันอาจกลับมาได้ แต่ทุกโรงเรียนจะต้องมีการเรียนการสอนครบ เน้นให้มีคุณภาพที่สุด และหากโรงเรียนใดพร้อมก็ทยอยให้เปิดเรียนตามปกติได้ ดร.ภูมิ พระรักษา กล่าว