เทคนิคมีนบุรี ระดมตรวจ ATK เตรียมพร้อมเปิดเรียน onsite ภาคเรียนที่ 2/2564

0
90

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 64 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยฯ ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK ให้กับผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 3,000 คน ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม นี้ 

การตรวจ ATK ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลนวมินทร์  โรงพยาบาลศุขเวช คณะกรรมการวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู ดำเนินการ ให้ฟรีเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ และผู้ปกครอง พร้อมกับจัดให้มีการลงทะเบียนเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564  ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จะเริ่มเปิดเรียนแบบ onsite โดยยึดความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเป็นสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ยังกล่าวต่อไปว่าได้ประสานกับทางโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการประเมินสถานศึกษา แผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน และหากผลตรวจของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ออกมาเป็นผลบวก ก็จะดำเนินการตรวจ แบบ RT-PCR และส่งต่อไปรักษาโดยทันที