กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กำลังพล แม่ทัพภาคที่ ๑ ลงพื้นที่มอบให้

0
86

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ มอบหมายกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเลขที่๖๖/๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ของกำลังพลที่ยากไร้

          เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ที่หมู่บ้านคลองสองพี่น้อง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ พลโท สุขสรรค์ หนองล่าง แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานมอบบ้านพักให้ผู้ยากไร้ หลังกำลังพลชุดช่างจิตอาสา เข้าดำเนินการปรับปรุง ช่อมแชมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมของกำลังพล โดยมี ตัวแทนนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พ.ต.อ. เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายประเสริฐศักดิ์ เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ ตำบลปากคลองบางปลากด นายยงยุทธ ผึ่งชื่น นายกเทสบาลตำบลพระสมทรเจดีย์ โดยมี พันโท ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

          พลโท สุขสรรค์ หนองล่าง แม่ทัพภาคที่ ๑ กล่าวว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ๒๕ จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ ๑ กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนโดยมีหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการ

          ทั้งนี้กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  สังการให้กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเลขที่๖๖/๑๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ของพลทหารไพฑูรย์ แสงกัน  ซึ่งอาศัยอยู่กัน ๓ คนโดยพลทหารไพฑูรย์  เคยเป็นทหารกองประจำการ  สังกัดกองพันทหารสื่อสารที่ ๑  และปลดประจำการเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  โดยในระหว่างที่พลทหารไพฑูรย์ รับราชการเป็นทหารกองประจำการนั้น  ทางหน่วยได้ตรวจสอบพบว่า พลทหารไพฑูลย์ มีฐานะทางบ้านที่ลำบาก มีบ้านพักอาศัยที่ทรุดโทรม บริเวณพื้นบ้าน ไม่มีความมั่นคงไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน  ทั้งบิดาของพลทหารไพฑูรย์ มีอาการป่วยพิการ 

          ทางด้าน พันโท ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กล่าวว่า ทางหน่วยบังคับบัญชาได้ทราบปัญหาของกำลังพล จึงได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการเข้าเยี่ยม และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวของพลทหารไพฑูรย์ หลังจากนั้นจึงได้เสนอความต้องการในการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพัก ไปยังกองทัพภาคที่ ๑ ทราบ และทางหน่วยได้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสา  เข้าดำเนินการปรับปรุง ช่อมแชมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมโดยเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม  จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ใช้เวลาดำเนินการ ๒๐ วัน จึงแล้วเสร็จ และได้มีส่งมอบบ้านในวันนี้

          ขณะที่ นางยาด ฉายมณี เจ้าของบ้าน และ มารดา พลทหารไพฑูรย์  กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ในสังกัดกองทัพภาคที่๑ ที่ได้อนุเคราะห์ข่วยซ่อมแซมบ้านพักให้ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยลำพังครอบครัวตนเองคงไม่มีความสามารถที่จะทำการซ่อมแซมได้เพราะฐานะทางบ้านไม่่สมบูรณ์ ทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านหากินไปวันวันเท่านั้น.