ผู้ก่อตั้งและรองประธานฯ เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ทอดกฐินวัดบุพพารามเชียงใหม่พร้อมมอบกุศลผลบุญให้กับพุทธศาสนิกชน

0
48

ผู้ก่อตั้งและรองประธานฯ เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ทอดกฐินวัดบุพพารามเชียงใหม่พร้อมมอบกุศลผลบุญให้กับพุทธศาสนิกชน

พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณสุริยา โพธิ์เงิน รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหารเป็นตัวแทนของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดบุพพาราม ต.ช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นตัวแทนของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณพ่อ พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ในงานทอดกฐินที่วัดบุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้

“งานทอดกฐินครั้งนี้ตนรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญที่วัดบุพพาราม ซึ่งเป็นภาพที่ประดับใจและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในการที่มีชาวบ้านจากทั่วทิศหลั่งไหลมาร่วมทำบุญในครั้งนี้”