สถานเสาวภา เปิดบริการฉีดวัคซีน ?

0
156

สถานเสาวภา เปิดบริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ.

  1. งูสวัด 4,750 ฿          
  2. ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 ชนิด (PCV 13)  2,300 ฿                   
  3. ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 350 ฿            

    ค่าบริการทางการแพทย์ 50 ฿  

    ค่าทำบัตรสำหรับคนไข้ใหม่ 20 ฿ 

ขณะนี้ เปิดทำการวัน จันทร์ – วันศุกร์  ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.   

ปิดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

สอบถาม  0 -2 252 0161-4 ต่อ 132 ในวันและเวลาทำการ