การแข่งขันลดลง ประชาชนผู้บริโภค ก็หมดสิทธิเลือก

0
736
ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ. สพป. สมุทรปราการ เขต ๑

 

กรณี TRUE-DTAC ประกาศ ควบรวมกิจการทำให้การ แข่งขันลด ผู้บริโภคเสียประโยชน์ 

ความร้อนแรงในช่วงนี้ ก็เกิดขึ้นเมื่อ  TRUE-DTAC จับมือ ร่วมบริหารกิจการ มีการทำ MOU พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ 

ระบบโทรคมนามไทย มียักษ์ใหญ่ 3 ค่าย  TRUE DTAC AIS สัดส่วนการครองตลาด AIS TRUE DTAC ถือครองลูกค้า หลดหลั่นกันไป 

แต่เมื่อ TRUE-DTAC จับมือบริหารทำธุรคมนาคม ช่องทางการตลาด เหลือแค่ 2 ราย AIS ก็ลงไปเป็นรอง ทันที่ 

ผลประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนน้อยลงทันตา เพราะไม่สามารถเลือกใช้ได้ เท่ากับบีบผู้บริโภคทางอ้อม ต้องเดินเข้าหา การแข่งขันทางการตลาดก็น้อยลง

สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงโดดเข้าค้าน TRUE-DTAC ควบรวม ทำให้แข่งขันลด ผู้บริโภคเสียประโยชน์ จึงได้แถลงจุดยืนว่า ไม่เห็นด้วยที่จะมีการควบรวมกิจการ เพราะจำนวนผู้เล่นในตลาดจะลดลงจาก 3 เหลือ 2 ส่งผลให้การแข่งขันลดลง ทางเลือกและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้ก็ย่อมลดลง ไม่มีหลักประกันอะไรที่บ่งบอกว่าจะไม่ลดรอน เอาเปรียบผู้ริโภค

      นี่คือโจทย์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

“ สภาองค์กรของผู้บริโภค ” ซึ่งทำหน้าที่แทนผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ จึงได้แถลงจุดยืนว่า ไม่เห็นด้วยที่จะมีการควบรวมกิจการ 

สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวย้ำว่า สอบ. ขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องหาแนวทางในการกำกับดูแลกรณีดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดอำนาจเหนือตลาดและการผูกขาดทางการค้า ซึ่งส่งผลกระทบและถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ สอบ. มองว่า จำนวนผู้ให้บริการ หรือค่ายมือถือ ไม่ควรลดน้อยลงจากเดิมที่มีรายใหญ่ 3 ราย ดังนั้น กสทช. ควรมีมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการรายใหม่

ถึงแม้ในปัจจุบัน การควบรวมจะเกิดขึ้นในระดับผู้ถือหุ้น คือระหว่างเทเลนอร์และซีพี โดยยังไม่ได้มีการควบรวม ในระดับบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม คือระหว่าง ดีแทคกับทรู แต่ก็ย่อมจะไม่มีการแข่งขันของบริษัททั้งสอง เพราะอยู่ภายใต้บริษัทแม่เดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลง หรือหากมีการควบรวมกันในระดับบริษัท นอกจากจะทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่น้อยลงชัดเจนแล้ว ยังจะส่งผลต่อราคาค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องจ่ายด้วย

เมื่อวันที่ 26 พย 64  นางสาวสุภาวดี วิเวก นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองบริโภค เพื่อดำเนินการการจัดตั้งองค์กรในพื้นที่จังหวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดประชุมขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา สมุทรปราการ 1  โดย ดร. ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1  เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้ความร่วมมือ ทั้งชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อช่วยกันคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคไม่ให้มีการแทรกแซงหรือเอาเปรียบ  

นอกจากนี้ในเวทีประชุมยังได้มีแนวคิดการทำงานร่วมกันเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับนักเรียน ปัญหาสุขภาวะด้านโภชนาการของเด็กนักเรียน ซึ่งในอนาคตใกล้นี้สภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้มีการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลปัญหา ความปลอดภัยทางด้านรถโดยสาร ปัญหาสุขภาวะของกลุ่มเด็กนักเรียนต่อไป