สว.เฉลิมชัย   รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ ร่วม หารือ พรบ.การศึกษา ผอ.อาชีวศึกษารัฐ – เอกชน

0
755

สว.เฉลิมชัย   รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ ร่วม หารือ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ผอ.อาชีวศึกษารัฐ – เอกชน

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และภาคประชาชน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอต่อกรรมาธิการรัฐสภา โดยมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง