ดี เดย์. ร.ร. พัฒนศึกษาลัย พร้อมเปิดเรียน 15 ธ.ค.นี้ 

0
1046

ตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่ 15 ธ.ค.นี้ หลังโควิดระบาด ทำให้นักเรียนห่างหายจากห้องเรียนห่างหายจากเพื่อนๆ ไปนาน ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์เผชิญกับความเครียด สูญเสียการเรียนรู้ทักษะหลายอย่าง และปัญหาความไม่พร้อมของอุปกรณ์การเรียน การเข้าถึงสื่อการเรียนไม่ได้เต็มที่

 

       กลายเป็นความกังวลของคนในแวดวงการศึกษา เกรงว่าความรู้เด็กไทยในยุคนี้ จะยิ่งถดถอยลงไป หากไม่ไปโรงเรียนถึง 2 เทอม เท่ากับว่าทักษะด้านต่างๆ ลดลงทั้งด้านวิชาการ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือทักษะ EF (Executive Functions) ด้านการคิด ควบคุมอารมณ์ ในการเข้าสังคม หรือทำงาน

     มองว่าการเรียนออนไลน์ของเด็กระดับอนุบาล แทบจะไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อยมาก  ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก จากการระบุของ “รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง” คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

     “เด็กปฐมวัยแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จากการเรียนออนไลน์ ยกเว้นบางโรงเรียน สามารถทำให้เด็กเรียนรู้บ้าง แต่ส่วนใหญ่แทบไม่ได้อะไร แม้ไม่มีข้อมูลมายืนยัน แต่พบว่าผู้ปกครองลำบากมาก โดยเฉพาะผู้หญิง ต้องดูแลเด็กเล็ก ส่วนเด็กโตพอเรียนรู้ได้บ้าง กลับสร้างความกังวลมากๆ เพราะอยู่กับเกมออนไลน์ หากไม่มีอะไรทำก็จะเครียด ดังนั้นการเปิดเทอมจึงเป็นข่าวดี คิดว่าน่าจะเปิดเรียนอย่างเต็มที่ได้ ทั้งๆ ที่บางพื้นที่ควรเปิดเรียนได้แล้วในพื้นที่ไกลๆ เพราะครูก็อาศัยอยู่แถวนั้น เด็กก็อยู่ในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาเรียนออนไลน์ไม่ได้ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามไม่มากพอ จนมองเป็นความเสี่ยง”

ดร.กัญฐณัฐ ฉลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษาลัย

ทางด้าน ดร.กัญฐณัฐ ฉลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษาลัย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เปิดเผยว่า การจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษา ครู-บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดส ขณะที่ครู บุคคลากรของโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัยได้รับวัคซีนครบเต็มจำนวนทุกคน  ในส่วนนักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วย

      ทั้งนี้ ในระหว่างการเปิดภาคเรียนไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ก็ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าประชุมผ่า Zoom รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ

   

      ทางโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย กำหนดเปิดเรียน ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยความพร้อมอีกหลายประการ โดยมองว่า หลังจากปิดการเรียนที่โรงเรียน ผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ส่งลูกหลานไปอยู่กับครอบครัวต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ จึงมีการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองรับทราบ นำลูกหลานมาเรียน แต่ก่อนเรียนต้องมีการกักตัวไว้ชั่วคราว 14 วัน  เพื่อความปลอดภัยจริง ๆ ผู้ปกครองเองต้องได้รับวัคซีนเต็มครบโดสด้วย  ขณะทางโรงเรียนมีการแยกนักเรียน รวมทั้งมาตรการอื่น เพื่อความปลอดภัยที่แท้จริง ขั้นตอนต่างๆ ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งรคัดตามที่ภาครัฐกำหนดและทำตามกฎ จึงได้กำหนดเปิดเรียน 15 ธ.ค. นี้ จึงเป็นการเปิดเรียนอีกครั้ง

     “แม้ว่าเราจะดำเนินแผนเปิดเรียนแบบออนไซต์แล้ว แต่หากผู้ปกครองยังมีความกังวลที่จะให้บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน ก็สามารถให้เรียนที่บ้านผ่านรูปแบบการเรียน On Line อื่นๆ ที่ทางโรงเรียนให้บริการ ได้เช่นกัน ไม่มีการบังคับทั้งเรื่องการฉีดวัคซีน และการมาเรียนที่โรงเรียน ”    ดร. กัญฐณัฐ กล่าว.