คปภ. ผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์ ประชาชน “ประกันภัย” 

0
395
ปลายวิน ทับถม ผอ.คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ

24 ก.ย.3533  รถบรรทุกแก๊สระเบิด ที่ถนนเพชรบุรี กทม. เสียชีวิต 88 ราย บาดเจ็บอีกนับร้อย 15 ก.พ.34 รถบรรทุกแก็บระเบิดพลิกคว่ำที่จังหวัดพังงา เสียชีวิต 59 เจ็บอีกมาก  พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ได้สั่งการให้นำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน และในระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอยู่นั้นก็เกิดการยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กฎหมายฉบับนี้ก็มีอันต้องตก

จนกระทั้งในเวลาต่อมา กระทรวงพาณิชย์ได้นำร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฝ่ายสังคมและกฎหมายตามลำดับเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

ในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535

ครั้นต่อมาเมื่อได้มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นใหม่โดยมี  นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอญัตติด่วน ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถใหม่เพื่อให้เหมาะสม ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น พร้อมทั้งได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ 2) พ . ศ . 2535  สังกัดกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์  

  ปี พ.ศ.2550 ได้ ปรับเปลี่ยน เป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   ปัจจุบัน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เป็นเลขาธิการ 

 

 

นายปลายวิน ทับถม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า  การประกันภัยมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวและเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับทั่วประเทศรวมถึงผู้ประกอบการในส่วนต่างๆได้แก่เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

จากบทบาทที่สำคัญของการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จึงเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเน้นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2  นั่นคือการ

            การกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
            ส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
           คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัย 

 

นายปลายวิน ทับถม  กล่าวต่อว่า ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีการจัดตั้งสำนักงาน คปภ.จังหวัดและศูนย์บริการด้านการประกันภัย เพื่อให้บริการประชาชนด้านการประกันภัยตลอดจนให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการประกันภัยทั่วประเทศ

ความสำคัญของการประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งเบาภาระของรัฐ ด้านสวัสดิสงเคราะห์สำนักงาน คปภ.พร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบประกันภัยไทย ให้สำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของสังคมทุกระดับ มีความเข้มแข็งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมรับความท้าทายในอนาคต

ต้องขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อยากจะให้ใช้ระบบการประกันภัยกันทั่วถึง เนื่องจากสภาพปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยงสูง ทั้งเป็นพื้นที่ มีการร้องเรียนสูง ปี 2563 มี 400 กว่าราย ปี 64 ขณะนี้พุ่ง ถึง 1,000 กว่าราย จึงอยากให้ท่านใช้บริการด้านประกันภัยทุกชนิดให้ครบ ทางคปภ.จะเข้าควบคุมสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จะเห็นได้จากบริษัทประกันที่ไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงจะถูกลงโทษอย่างที่ทราบ ” 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัยหรือท่านมีข้อสงสัยประการใดขอให้ท่านติดต่อได้ที่สำนักงานประกันภัยจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยู่ตรงกันข้ามเทศบาลตำบลบางปู ถนนสุขุมวิท กม.32 ได้ตลอดเวลาในเวลาทำการ หรือติดต่อได้ที่โทร 1186  ปลายวิน กล่าว