ตลาดคลองสวน 100 ปี “ อดีตที่สัมผัสได้ ”

0
568

 

ตลาดคลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ย้อนไปสมัยรัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ. 2443 ที่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน  รวมระยะเวลากว่า 120 ปี บรรยากาศในตลาดยังคงไว้ซึ่งความใกล้ชิดกับอดีต  สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นอาหารและของเก่า นอกเหนือจากสินค้านำเข้าจากจีนและสินค้าที่หาซื้อได้ยากจากตลาดอื่น เช่น หมาก ใบพลู  สมัยก่อนคนไทยนิยมกินหมากกันมาก แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน โลกก้าวหน้า ความนิยมในการกินหมากลดลง และคนไทยส่วนใหญ่ ไม่นิยมกินหมากกันแล้ว  มีแต่ชาวต่างชาติ คือ ชาวเมียนมา ที่เข้ามาทำงานใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ที่ยังคงนิยมการกินหมากอยู่.

คุณปวฤทธิ์ สุขวัฒน์ – ประธานพัฒนาตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ บอกว่า “ตลาดคลองสวน 100 ปี เกิดจากคลองประเวศบุรีรมย์ คลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2443 เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออก และยังใช้เป็นเส้นทาง ของการขนยุทโธปกรณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ผ่านลำคลองนี้ ซึ่งเป็นคลองที่มีลักษณะเส้นตรงและสะดวกที่สุด เมื่อมีการขุดคลองขึ้น ก็มีชุมชนเกิดขึ้นตามมา”

คุณปวฤทธิ์ สุขวัฒน์ – ประธานพัฒนาตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ เพิ่มว่า “สินค้าที่นี่ ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจีน เนื่องจากมีคนจีนแต้จิ๋ว อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ขนมกุยช่าย ขนมไชเถ้า ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยเห็น ส่วนของใช้ก็จะเป็นของแบบโบราณ ของเก่านำเข้าจากจีนมาขายที่ตลาดนี้  ของบางอย่างเราเคยเห็นตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นเด็กเล็ก ซึ่งตลาดอื่นไม่มีขายแล้ว แต่ตลาดแห่งนี้ยังมีจำหน่ายอยู่  เป็นของย้อนยุคในอดีต ”

คุณปวฤทธิ์ สุขวัฒน์ – ประธานพัฒนาตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ เพิ่มอีกว่า “พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่า การกินหมาก เหมือนเป็นประเพณียมในสมัยอดีต เมื่อใครมาหาที่บ้านก็จะนำหมากพลู มาต้อนรับ เขียวหมากพลูไปแล้วก็คุยกันไป เหมือนดังเช่นในสมัยปัจจุบัน เมื่อมีคนมาหาที่บ้าน เราก็จะต้อนรับด้วย น้ำดื่ม ชา กาแฟ และในอดีตนั้นอาจจะมีโรคเกี่ยวกับในช่องปาก เหงือกบวม การเคี้ยวหมาก ก็จะช่วยรักษา ลดเชื้อโรคในช่องปากได้  และในอดีตนั้น การกินหมากส่วนใหญ่คนกิน จะบ้วนน้ำหมากทิ้งลงตามพื้นถนนสาธารณะ ทำให้เกิดสกปรกไปทั่ว พอยุคสมัยเจริญขึ้น มีกฎหมายเรื่องของความสะอาดบังคับใช้ ก็ทำให้การกินหมาก ลดน้อยลง แต่ในตลาดคลองสวน 100 ปีแห่งนี้ ยังคงมี ปูนแดง หมากพลู ขายอยู่  แต่คนกินหมากพลู มีน้อยลง ”

คุณอุษณีย์ ตั้งส่งศักดิ์ – เจ้าของร้านขายปูนกินหมาก บอกว่า “ปูนสีแดง 1 กิโลกรัม ขาย 50 บาท ร้านเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่  ผ่านมา 120 ปีแล้ว สมัยก่อนลูกค้าที่มาซื้อปูนกินหมากจะเป็นคนไทย แต่เดี๋ยวนี้ กลายเป็นคนเมียนมา แทน ”

คุณวีรยุทธ คำมูล – พ่อค้าขายลูกหมาก ใบพลู  บอกว่า “ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 – 80 ปี และส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา พวกเขากินหมากมาตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาว และกินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน วันไหนไม่ได้กินหมาก ก็อาจจะมีอาการ ไม่สบายตัว เกิดอาการหงุดหงิด  ในแต่ละวันจะขายหมากได้วันละประมาณ 1,000 – 2,000  ชิ้นต่อวัน ”

Mr.Than Htike Oo – คนเมียนมา บอกว่า “ผมกินหมากมา 10 กว่าปีแล้ว  ต้องกินหมาก ถ้าไม่กินจะมีอาการง่วงนอน ”

คุณปวฤทธิ์ สุขวัฒน์ – ประธานพัฒนาตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ บอกว่า “เราทำตลาดแห่งนี้เป็นตลาดท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เป็นตลาดที่ไม่มีความทันสมัย หากใครต้องการดูของเก่า วิถีชีวิตแบบโบราณ ก็ให้มาที่นี่ เหมือนสโลแกนที่ว่า “ อดีตที่สัมผัสได้ ” หากคุณไปห้างสรรพสินค้าคุณก็จะเห็นความทันสมัย แต่ถ้าคุณมาที่ตลาดคลองสวน 100 ปี แห่งนี้ คุณจะเห็นเรื่องราวแบบในอดีตย้อนยุค ”

 

ที่มา A24 News Agency