ผู้ว่าฯ กทม. กับ PM 2.5

0
371
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งล่าสุดคือปี 2556 ในขณะนั้นยังไม่มีการพูดถึง PM 2.5 หรือฝุ่นละเอียดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกันมากนัก จึงไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดเสนอแนวทางการแก้ปัญหา PM 2.5 แต่ถึงเวลานี้ PM 2.5 เป็นปัญหาที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้แก้ไขเป็นอันดับต้นๆ จึงต้องติดตามกันว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จะเสนอวิธีแก้ปัญหา PM 2.5 กันอย่างไร ?
  1. PM 2.5 เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เกิดจากการจราจร การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาชีวมวลในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯ ดังนั้น การแก้ปัญหา PM 2.5 ให้ตรงจุดจะต้องช่วยกันหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นโดยเฉพาะรถไฟฟ้า ลดการใช้รถส่วนตัว ควบคุมพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้ปล่อยฝุ่น ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ปล่อยควันเสีย และงดการเผาชีวมวล 

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นด้วย

  1. หนทางแก้ปัญหา PM 2.5 

วิธีแก้ปัญหา PM 2.5 ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และมีการใช้กันอยู่แล้ว แต่จะเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ในกรุงเทพฯ หรือไม่ ?

2.1 หอคอยฟอกอากาศ

เป็นแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์จีน โดยก่อสร้างหอคอยสูงประมาณ 100 เมตร ที่เมืองซีอาน หอคอยฟอกอากาศมีหลักการทำงานดังนี้ (1) อากาศเสียจะถูกดูดเข้าสู่เรือนกระจกที่อยู่ที่ฐานของหอคอย (2) อากาศเสียเหล่านี้จะถูกทำให้ร้อนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ (3) อากาศร้อนจะลอยขึ้นในปล่องของหอคอยผ่านแผ่นกรองหลายชั้น ทำให้อากาศสะอาดขึ้น และ (4) อากาศที่สะอาดขึ้นจะถูกปล่อยออกจากปล่องที่ยอดของหอคอย

จากการทดลองใช้หอคอยนี้ที่เมืองซีอานพบว่าสามารถฟอกอากาศเสียให้เป็นอากาศที่สะอาดขึ้นได้มากกว่าวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ลด PM 2.5 ในพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร ลงได้ประมาณ 15%

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดสนใจแนวทางนี้ก็ควรศึกษาต่อว่าเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ในกรุงเทพฯ หรือไม่ ? หากเห็นว่าเหมาะสมก็ใช้เป็นนโยบายหาเสียงในการแก้ปัญหา PM 2.5 สำหรับรูปแบบของหอคอยนั้น อาจจัดให้มีการประกวดแบบโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละเขต แล้วเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดมาก่อสร้างหอคอยฟอกอากาศให้คนกรุงเทพฯ โดยอาจมีร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะกลายเป็นจุดเช็กอินสำคัญ

2.2 พ่นหมอกจากตึกสูง

การพ่นน้ำให้แตกเป็นละอองฝอยเล็กๆ หรือที่เรียกกันว่าพ่นหมอกจากตึกสูงในช่วงเช้าจะช่วยลด PM 2.5 ได้ ที่ผ่านมา กทม. ใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำได้ไม่สูงมาก และน้ำไม่ได้แตกเป็นละอองฝอยเล็กๆ ทำให้ไม่สามารถจับ PM 2.5 ได้  วิธีนี้จึงใช้ไม่ได้ผลดี

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อาจประกาศว่าจะขอความร่วมมือจากเจ้าของตึกสูงให้ช่วยกันพ่นหมอกลงมาจากยอดตึกในช่วงเช้าซึ่งมี PM 2.5 สูง การพ่นหมอกนอกจากจะช่วยลด PM 2.5 แล้ว ยังจะช่วยลดความร้อนได้อีกด้วย

  1. สรุป

การแก้ปัญหา PM 2.5 ให้ได้ผลดีจะต้องแก้ที่ต้นเหตุ แต่ในขณะที่ยังไม่สามารถแก้ที่ต้นเหตุได้อย่างเต็มที่ก็ต้องแก้ที่ปลายเหตุควบคู่ไปด้วย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดสนใจข้อเสนอดังกล่าว สามารถนำไปต่อยอดได้ครับ

 

    ดร. สมารถ ราชพลสิทธิ์