ชัยพจน์ จรูญพงศ์   Kick off  ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ส่งเสริมการขาย เทศกาลปีใหม่  

0
322

ชัยพจน์ จรูญพงศ์   Kick off  ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ส่งเสริมการขายตลาดชุมชน เทศกาลปีใหม่ 2565

เมื่อวันนี้  26 ธันวาคม 2564  นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน   นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมเปิด (Kick off) กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ปี 2565 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ”  ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และภาคเอกชน เข้าร่วม
 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดชุมชน ต่อเนื่องถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายในงานยังมีกิจกรรม มอบป้ายร้านค้าที่ร่วมก่อตั้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้งครบ 17 ปี   กิจกรรมไลฟ์ส่งเสริมการขาย ของ บรรดาร้านค้าที่ร่วมขายสินค้าจำนวนมากในตลาดบางน้ำผึ้ง 

F ธเรศ นกศิริ/ ข่าวภาพ