ตำรวจพระสมุทรเจดีย์ ลงพื้นที่สร้างชุมชนยั่งยืน ทำ MOU เครือข่ายต้านปัญหายาเสพติด

0
584
พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์

ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเอื้ออาทรสาขลา หมู่ที่ 13 ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ   พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติและโครงการ RTP CYBER VILLAGE  โดยมี นายมานพ เข็มเล็ก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.พระสมุทรเจดีย์ ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ผอ. รร.ป้อมพระจุลฯ นายประสิทธิ แหลมไพศาล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า นายอาคม ไตรภพโชติสกุล ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายบุญยัง ถมใย กต.ตร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ และนางบุศรินทร์ มะลิแย้ม กำนันตำบลแหลมฟ้าผ่า ร่วมเปิดโครงการ โดย พ.ต.ท.บุญเกื้อ ดาราตระกูล รอง.ผกก.ป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์  กล่าวว่า การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติและโครงการ RTP CYBER VILLAGE เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งการบำบัดรักษาและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวม โดยการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร กล่าวต่อ การทำงาน ตั้งแต่เตรียมการ ตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการ สืบสภาพชุมชน และพบปะแกนนำ ขั้นตอนปฏิบัติการ โดยลงพื้นที่สร้างแนวร่วม ค้นหาผู้ติดยาเสพติด กลั่นกรองคัดกรองตัวบุคคล นำเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด สร้างชุมชนเข้มแข็งและส่งมอบพื้นที่ เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล ซึ่งจะสามารถคืนคนดีแก่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

พร้อมกันนี้ยังได้มีการลงนามทำ MOU ระหว่างตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติงาน ร่วมกันผลักดันเพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติด  พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร กล่าว