ทหารเรือ อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า  ทำกิจกรรมจิอาสา วันกองทัพไทย 

0
752

ทหารเรือ อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า  ทำกิจกรรมจิอาสา วันกองทัพไทย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พลเรือตรี สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนเหลี่ยม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  และคณะผู้บังคับบัญชา  เดินทางไปยังโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน ตรวจเยี่ยมในพิธีจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาเนื่องใน วันกองทัพไทย  วันวีรชนกองทัพเรือ และวันครู โดย ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ให้การต้อนรับ 

        ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

        วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า จนชนะศึกในครั้งนั้น โดยถือเอาวันที่ ๑๘  มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตาม การคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954   ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช  ๒๑๓๕

        อู่ทหารเรือ หนึ่งในหน่วยงานกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ให้ทหารเรือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีอาคารเรียนและขุดลอกลำรางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ  ตลอดในวาระหรือกิจกรรมอื่นที่อู่ทหารเรือดำเนินการมาตลอด  ครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาคณะนายทหาร ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  การขุดลอกลำรางระบายน้ำทาสีซ่อมแชมส่วนต่าง ๆ ของหอประชุมโรงเรียน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)หรือวันกองทัพไทย ประจำปี 2565

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง