อพวช. ลงนามความร่วมมือ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทย์ฯ

0
221

อพวช. ลงนามความร่วมมือ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทย์ฯ


24 มกราคม 2565 /นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ววิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือ กับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากร และการจัดการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนของประเทศ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ