กัมพูชา – ความเชื่อพิธีกรรมตามประเพณีเพื่อเสริมดวงชะตาต่ออายุ

0
772

กัมพูชา – ความเชื่อพิธีกรรมตามประเพณีเพื่อเสริมสุขภาพและโชคลาภ

ความเชื่อในอดีตยังคงมีอิทธิพล เนื่องจากชาวกัมพูชาประกอบพิธีกรรมตามประเพณีในพิธีทางศาสนาในพื้นที่ชนบทเพื่อแสวงหาโชค การเลี้ยงจักรราศีและอายุเป็นพิธีที่ชาวเขมรเฉลิมฉลองเมื่อมีคนรู้สึกว่าตนมีราศีไม่ดี มักจะหาเจ้าอาวาสและเชิญพระภิกษุหรือหมอทางไสยสาสตร์ทำพิธีกรรมสืบดวงชตาให้อายุยืนยาว นับเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่นับถือมาช้านาน ผู้ป่วยบางรายหลังทำพิธี มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่บางรายบางคนไม่ได้ดีขึ้น 
พระภิกษุ เสม็ด เชื่อว่าพิธีกรรมนี้และการสวดมนต์ของพระสามารถเพิ่มชีวิตและปกป้องบุคคลได้ ในขณะที่ พระภิกษู มอยใหม่ กล่าวว่า พิธีกรรมไม่สามารถแทนที่ทำให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ ในการดูแลที่จำเป็น ดังนั้นพิธีกรรมตามประเพณีจึงเป็นเพียงแรงจูงใจทางอารมณ์เท่านั้น
พิธีดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเพื่อนบ้านชุมชน และเจ้าภาพซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่อยู้ห่างไกลความเจริญเท่านั้น

ที่มา A24 News Agency

                                  

Cambodia- perform traditional ceremonies for health and fortune.

Past beliefs are still influential. This is because Cambodians perform traditional religious ceremonies in rural areas to seek luck. Zodiac and Age Feasting is a ceremony that Khmer people celebrate when someone feels they have a bad zodiac sign. Often seek out abbots and invite monks or superstition healers to perform rituals to inherit fortunes for longevity. It is a religious ritual that has been respected for a long time. Some patients after the ceremony Live better, but some people don’t.

Samet monks believe that this ritual and the chanting of monks can increase lives and protect a person. Meanwhile, New Moying Priest says rituals cannot replace health benefits. in the necessary care Therefore, traditional rituals are only emotionally motivated.

The ceremony also demonstrated the solidarity between the community’s neighbors. and the hosts, most of which only occur in rural, remote areas.