ไทยคะแนน พุ่ง! ขี้โกงติดอันดับ110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

0
937

ไทยคะแนน ย่ำแย่! ผลลำดับ CPI ดัชนีความโปร่งใส การรับรู้ทุจริตปี 64 ไทยได้ 35 คะแนนอยู่ที่ 110 โลก จาก180 ประเทศ

สำนักงาน ป.ป.ช. เผยผลคะแนน CPI ดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี 64 พบ “ไทย” ได้ 35 คะแนนอยู่อันดับ 110 โลก ตกจากปีที่แล้วที่ได้ 36 คะแนน อันดับ 104 โลก รั้งอันดับ 6 อาเซียน พบคะแนนในส่วน “สินบน-จนท.รัฐมีพฤติกรรมมิชอบ” ทำลดฮวบ แต่การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ได้สูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช.ว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลาประมาณ 12.00 น.ตามเวลาประเทศไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Internatio.ป.ปช.รือ TI) เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ประจำปี 2564 โดยจากจำนวนประเทศ 180 ประเทศทั่วโลก

ประเทศไทย ได้ 35 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก ลดลงจากปีก่อนที่ได้รับ 36 คะแนน และเป็นอันดับที่ 104 ของโลก 

จากสถิติคะแนน CPI ของไทย  ในกลุ่มอาเชียน  ประจำปี 2564  พบว่า ไทยอยู่อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 11 ประเทศ ประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ สิงคโปร์ 85 คะแนน ลำดัล2 เป็นมาเลเซีย 48 คะแนน ติมอร์-เลสเต 41 คะแนน เวียดนาม 39 คะแนน อินโดนีเซีย 38 คะแนน และไทย 35 คะแนน ลำดับถัดจากนั้นคือ ฟิลิปปินส์ 33 คะแนน ลาว 30 คะแนน เมียนมาร์ 28 คะแนน กัมพูชา 23 คะแนน