ศรีลังกา – ชาวบ้านโวย นักการเมืองขัดแย้งกัน สร้างถนนไม่แล้วเสร็จ

0
383

ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่   Higurakgoda – Sri Lanka กำลังได้รับความเดือดร้อนจากถนนสายหลักที่ชำรุดทรุดโทรมซึ่งนำไปสู่หมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านต่างประสบปัญหาในการเดินทางไปทำงานในเมืองหรือเพื่อการสัญจร  สถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกในช่วงฤดูฝน เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ถึงขนาดเด็กนักเรียนบางคนไม่สมารถไปโรงเรียนได้ 

ชาวบ้านบอกว่า  แม้จะแจ้งตัวแทน หัวหน้าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว แต่ก็ไม่มีใครแก้ปัญหาได้ 

ทั้งนี้เพราะมีความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองสองกลุ่มเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน มีการปรับเปลี่ยนผู้รับเหมามาถึง 5 ครั้งในช่วง สองสามปีที่ผ่านมา แต่ผู้รับเหมาก็ยังทำไม่แล้วเสร็จ 

ชาวบ้านบอกว่า การก่อสร้างถนน บางส่วนแม้แล้วสร็จแต่ก็ไม่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์บางส่วนของสิ่งปลูกสร้างได้พังทลายไปแล้ว พวกเขากล่าวว่า ยุงต้นเหตุไข้เลือดออกกำลังแพร่กระจายเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำถูกไหลไปรวมเข้าด้วยกัน  ชาวบ้านกำลังเป็นไขเเลือดออก ทุกข์ทรมานจากโรคนี้

ทั้งนี้เกิดจากการก่อสร้างถนนที่ถูกละเลยมานานหลายปี ไม่แล้วเสร็จจนกลายแหล่งน้ำเพราะยุง 

ที่มา A24 News Agency

 

Sri Lanka – Villagers affected by the authorities’ failure to repair roads

Villagers of several villages in the Higurakgoda area are suffering due to the decrepitated main road leading to the villages. The people in these villages encounter difficulties when traveling to the city for their jobs or any other purposes and the situation worsens during the rainy season. School children in the area are most affected, and some of them don’t attend their schools, according to the villagers. 

Despite informing political representatives and government officials, none of them provided solutions to their problem. According to the villagers, there’s a conflict between two groups of politicians regarding the construction of the road. Though this construction was started about five times during the last few years, the contractor has not yet completed it. The villagers say that the road constructions which have finished up to now are non-standard. Some parts of those constructions are already broken. 

They said that the Dengue mosquitoes are spreading because the water in the drainage system has been aggregated without flowing, and some of the villagers are currently suffering from the disease. The villagers are deeply worried because their requests have been neglected for years in a period where major roads, including highways, are constructed.