ศรีลังกา – ศรีลังกายังคงพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจโควิด 

0
318

ภาคการก่อสร้างในประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ยังคงดำเนินต่อโดยไม่คำนึงถึงการแพร่กระจายของโควิด-19 เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในเชิงบวก แม้ว่าจะติดลบในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม ยังได้รับอนุญาตเร่งก่อสร้างเต็มรูปแบบ

สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ การก่อสร้างทางหลวง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมการก่อสร้างท่าเรือ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึ้น แถมรับประกันความมั่นคงในการทำงานของคนงานหลายพันคน 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงล็อกดาวน์ เนื่องจากมีการจ้างงานผู้มีรายได้น้อยในประเทศเป็นจำนวนมาก สถาบัน JICA ของญี่ปุ่นสามารถดำเนินการก่อสร้างทางด่วนที่มุ่งสู่เมืองหลวงเป็นทางหลวงบนเสาแล้วเสร็จ 

ส่วนหนึ่งของทางด่วนภาคกลางจะเปิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการขยายถนนอย่างต่อเนื่องในทุกมุมของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นที่หวังว่าในอนาคตศรีลังกาจะสามารถเป็นประเทศที่มั่นคงในบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

 

ที่มาA24 News Agency