สอบครูผู้ช่วย สนามปากน้ำ คึกคัก

0
409

วันที่ ๕ ก.พ.๖๕ ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติให้ ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสอบ และได้กำหนดวันสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เป็นหน่วยจัดสอบ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ เป็นประธานการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ของจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ โดยนายวินัย ยังเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑  พร้อมคณะ ลงตรวจสอบพื้นที่สนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย เพื่อดูความเรียบร้อย

          นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้น ในการจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีผู้มาสมัคร ๓,๒๗๖ คน
          คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดสถานที่สอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข จำนวน ๗ แห่ง สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สนามสอบที่ ๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สนามสอบที่ ๔ โรงเรียนวัดด่านสำโรงสนามสอบที่ ๕ โรงเรียนพร้านีลวัชระ สนามสอบที่ ๖ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และสนามสอบที่ ๗ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
         นายทศพร ถือพุดซา กล่าวต่อว่า กำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกรายมีการตรวจ covid ด้วยระบบ ATK ให้ผู้เข้าสอบทุกรายดำเนินการตรวจและนำใบรับรองการตรวจมายื่นไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ต่อคณะกรรมการสนามสอบโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้รับข้อมูลและหรือหากพบว่าผู้สอบรายใด ไม่ได้มีการตรวจ ATK ไปก็ทำการตรวจให้ ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยในการสอบทางคณะกรรมการได้กวดขันห้ามมิให้ผู้ที่เข้าสอบออกออกนอกพื้นที่บริเวณแผนผังการสอบอย่างเด็ดขาดป้องกันระบบเทคโนโลยีมีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องมือสแกนมิให้นำเครื่องมือถือสารใดๆเข้าในห้องสอบ หากตรวจพบหรือฝ่าฝืนก็จะให้หมดสิทธิ์ในการสอบ แม้กระทั่งข่าวที่ว่ามีปืนมีมือปืนรับจ้างนั้นไม่มีเพราะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
        ทางด้าน ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ. สพป.สป.๑ ประธานคณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กล่าวว่า สนามสอบโรงเรียนเทพศิริทร์สมุทรปราการ นั้นมีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ ๔๒๐ คน ขาดสอบ ๑๐๒ คน มีมาตการณ์การป้องกันการทุจริต และป้องกันโควิด ๑๙ อย่างเข้มงวด จากคณะกรรมการทุกภาคส่วน ทั้งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สนับสนุนการดำเนินการการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจพื้นที่ใช้เป็นสนามสอบ ทั้ง ๗ แห่ง ไม่พบข้อมูล ผิดปกติหรือมีการร้องเรียนแต่อย่างใด